c S
Vlada pri treh investicijah v zdravstvu popravila načrt razvojnih programov 28.02.2018 07:39 Ljubljana, 27. februarja (STA) - Vlada bo v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 uvrstila nov projekt, in sicer investicijo v širitev enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana. Obenem bo povečala vrednost dveh projektov: investicijo v centra za izvajanje dispečerske službe zdravstva ter investicijo v celjski bolnišnici.

Kot so pojasnili v sporočilu po današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve, na novo v program uvrščajo investicijo, katere namen je izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme za izvedbo širitve enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ter ureditev nadomestne sterilizacije ginekološke klinike v centralni sterilizaciji UKC Ljubljana.

Cilj investicije je v UKC Ljubljana za novorojence z njihovega območja in za najbolj kritične novorojence s celotne Slovenije izboljšati dostopnost in pogoje za izvajanje dejavnosti intenzivne nege in terapije. Kot so zapisali, se bo odpravilo prostorsko pomanjkanje v enoti za intenzivno nego in terapijo novorojencev, pridobljena bodo štiri nova mesta za intenzivno terapijo.

Investicija bo po njihovih navedbah omogočila večjo varnost za bolnike in višjo kakovost medicinskih storitev ter krajši čas intenzivnega zdravljenja novorojencev. Ocenjena vrednost investicije je 2.202.100 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo zagotovilo sredstva v višini 2.074.000 evrov, UKC Ljubljana pa v višini 128.100 evrov (za stroške dokumentacije in nadzora).

Pri Splošni bolnišnici Celje je namen investicije izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobava opreme z namenom zagotovitve vsebinsko in funkcionalno sodobne bolnišnice (v kombinaciji obstoječega novejšega dela in novih objektov), z urejenimi komunikacijami (ceste in poti) in komunalno infrastrukturo (posodobitev) ter zelenimi površinami. Vrednost projekta so z 41.712.031 evrov povečali na 117.942.191 evrov.