c S
Na kratko iz gospodarstva 28.02.2018 07:37 Ljubljana, 27. februarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Delničarji Mladinske knjige so na skupščini na predlog Družbe za upravljanje terjatev bank za nova člana nadzornega sveta imenovali Mateja Pirca in Žigo Gregorinčiča. Po prvotnem predlogu naj bi vanj imenovali Andreja Cundra in odpoklicali Boruta Frantarja. Slednji je prej ponudil odstop, pred skupščino pa je odstopno izjavo podala še Maria Anselmi, so sporočili iz Društva MDS.

Deželna banka Slovenije (DBS) je za 30. marec sklicala redno skupščino. Na njej bodo delničarji med drugim potrjevali letno poročilo skupine DBS za lani, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2017. Obravnavali bodo tudi spremembe in dopolnitve statuta DBS, so iz banke sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Družba Sava Turizem prodaja ljutomerski hotel Stela s pripadajočim nerodovitnim zemljiščem. Kot je razvidno iz oglasa v Večeru, je za prodajo pooblastila odvetniško pisarno BGO, ki zainteresirane poziva, da svoje zanimanje za nakup izrazijo v najkrajšem možnem času.

Nadzorni svet Abanke je na današnji seji obravnaval poročilo o finančnem poslovanju Abanke v letu 2017 na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov, so iz banke sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Sprejel je še izjavo uprave in nadzornega sveta o ustreznosti ureditev upravljanja tveganj Abanke in Skupine Abanka, izjavo uprave in nadzornega sveta o tveganjih Abanke in Skupine Abanka ter izjavo o upravljanju Abanke. Vse tri izjave so sestavni del letnega poročila Abanke in Skupine Abanka za leto 2017, so dodali.