c S
Jeseniški občini 75.000 evrov za ukrepe trajnostne mobilnosti 27.02.2018 16:49 Jesenice, 27. februarja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je Občini Jesenice dodelilo skoraj 75.000 evrov nepovratnih sredstev z javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Sredstva so namenjena ureditvi avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici ter rekonstrukciji rdečega mostu na Hrenovici. Oba projekta bosta izvedena še letos.

Kot so danes sporočili z jeseniške občine, so konec februarja prejeli dva sklepa ministrstva za infrastrukturo, na podlagi katerih je občina upravičena do nepovratnih sredstev v višini skoraj 75.000 evrov z javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Za ureditev avtobusnega postajališča in obračališča je upravičena do 40.000 evrov, za infrastrukturo za pešce pa do skoraj 35.000 evrov.

S prejetimi sredstvi evropske kohezijske politike, od katerih je 85 odstotkov iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 odstotkov iz sredstev ministrstva za infrastrukturo, bo sofinanciranih 80 odstotkov upravičenih stroškov obeh investicij, 20 odstotkov vrednosti projektov pa bo sofinancirala občina iz svojega proračuna.

Pri projektu avtobusnega postajališča in obračališča na Tomšičevi ulici na Jesenicah je predvidena postavitev nadstrešnice oziroma čakalnice s petimi sedeži, table z imenom postajališča in vitrino z voznim redom ter kolesarnice s stojali za kolesa. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 77.000 evrov.

Pri projektu Infrastruktura za pešce pa je predvidena rekonstrukcije tako imenovanega rdečega mostu na Hrenovici, in sicer obnova oziroma zamenjava obstoječe pohodne površine in izvedba kovinske nadstrešnice nad mostom. Celotna vrednost projekta je ocenjena na približno 54.000 evrov.