c S
Delničarji Cinkarne Celje proti nakupu lastnih delnic 27.02.2018 16:46 Celje, 27. februarja (STA) - Skupščina delničarjev Cinkarne Celje upravi ni podelila pooblastila za pridobivanje največ 81.462 lastnih delnic družbe. Proti predlogu o nakupu lastnih delnic, ki so ga podali mali delničarji, je namreč glasovalo skoraj 84 odstotkov delničarjev, je po skupščini za STA povedal generalni direktor družbe Tomaž Benčina.

Dejal je tudi, da je družba vsebinsko pregledala predlog malih delničarjev in ugotovila, da je ta časovno in vsebinsko neskladen z investicijskimi in razvojnimi načrti Cinkarne, ki je vstopila v nov investicijsko razvojni cikel in je temu primerno oblikovala politiko upravljanja denarnega toka tekom letošnjega leta.

Po besedah Benčine uprava in nadzorni svet v kontekstu izjemno uspešnega poslovanja družbe, ugodnih napovedi, izrazito močnega finančnega položaja in dejansko obstoječih denarnih presežkov prepoznavata, razumeta in podpirata idejo o izplačilu oz. vračilu dela vloženega denarja delničarjev v različnih oblikah.

Zato bosta do redne skupščine Cinkarne, ki je načrtovana za 5. junij, pripravila celovit predlog, ki bo vsebinsko in časovno usklajen za doseganje ciljne strukture virov sredstev družbe, z načrti podjetja in s tem tudi interesi vseh delničarjev.

Iz Društva malih delničarjev Slovenije so sporočili, da je bil predlog skupine delničarjev smiseln, saj je imela Cinkarna konec leta 2017 slabih 50 milijonov evrov preseženih finančnih sredstev. V društvu pričakujejo, da bo ponovna razprava o morebitni delitvi presežka finančnih sredstev opravljena na že omenjeni junijski skupščini.

V društvu prav tako pričakujejo, da bo uprava skupaj z nadzornim svetom delničarje in javnost podrobno seznanila z dolgoročnim načrtom Cinkarne za obdobje 2019-2023, ki posredno naslavlja vprašanje izkoriščanja presežka finančnih sredstev.