c S
Novogoriška občina v nakup novih gasilskih vozil 27.02.2018 13:31 Nova Gorica, 27. februarja (STA) - Prostovoljni gasilski društvi Nova Gorica in Dornberk bosta letos dobili novi gasilski vozili. Danes sta vodstvi obeh društev podpisali pogodbo s podjetji, ki bosta dobavili novi vozili. S tema investicijama bo novogoriška občina zaključila predviden plan nabav gasilskih vozil, ki so ga pripravili že leta 2008, pojavljajo pa se že nove potrebe.

Skupna vrednost vozil znaša 639.218 evrov, od tega bo Mestna občina Nova Gorica prispeva delež v višini 550.000 evrov, preostali del pa financirata društvi iz lastnih sredstev. Na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot glede na kategorizacijo tako Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Dornberk kot PGD Nova Gorica potrebujeta po eno gasilsko vozilo, saj zgolj z obstoječimi vozili v društvih zaradi dotrajanosti in starosti ne moreta več zagotavljati optimalne varnosti voženj.

Po podatkih poveljstva javne gasilske službe Mestne občine Nova Gorica se število intervencij iz leta v leto povečuje, postajajo čedalje zahtevnejše. Vozili, ki ju bosta društvi dobili v drugi polovici letošnjega leta, bosta bistveno pripomogli k boljši opremi društev, je ob robu današnjega podpisa povedal poveljnik javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica.

Tudi ostala oprema, ki jo imajo tri prostovoljna gasilska društva na območju novogoriške občine in novogoriška poklicna gasilska enota, se izrablja in stara, zato jo bo treba začeti obnavljati. Vendramin je izpostavil predvsem lestev za reševanje iz visokih stanovanjskih in drugih objektov, ki jo bo treba zamenjati, njena vrednost pa ni ravno majhna.

"Ta pridobitev je za nas izrednega pomena, tako za nas same kot tudi za občane in občanke," je zadovoljen z novo pridobitvijo povedal poveljnik PGD Nova Gorica Simon Močnik. Novogoriško društvo šteje 120 prostovoljnih gasilcev, od tega je 40 operativnih gasilcev. Povprečno naštejejo po 40 različnih intervencij na leto, med njimi pa prevladujejo predvsem različne vrste pomoči ob naravnih nesrečah.

V PGD Dornberk bodo z novim zamenjali 30 let staro vozilo, je povedal predsednik Simon Justin: "S tem vozilom bomo zagotavljali lahko večjo varnost. Vedno bolj se soočamo z različnimi vremenskimi neprilikami, od požarov, poplav, žledoloma, in ob tem je treba imeti posebno opremo, pa tudi dostopnost do krajev nesreč bo s tem novim vozilom veliko lažja kot z dosedanjim."

V PGD Dornberk opravijo na leto povprečno po 25 do 30 različnih intervencij, med katerimi je največ gozdnih požarov in požarov v naravi, v zadnjem času pa tudi nekoliko več stavbnih in dimniških požarov.