c S
Obrat MDK v Ljubljani tudi po inšpekcijskem pregledu ostaja zaprt 27.02.2018 07:57 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes pregledala obrat Mesnin dežele Kranjske (MDK) v Ljubljani, ki so ga januarja zaprli zaradi več nepravilnosti. Obrat tudi po pregledu ostaja zaprt. "Ob pregledu so ugotovili, da nekaj dokumentacije še ni urejene in na obratih ostaja nekaj pomanjkljivosti," so sporočili iz družbe.

Kot so navedli v MDK, bodo v najkrajšem možnem času poskušali odpraviti pomanjkljivosti. S proizvodnjo bo MDK lahko nadaljeval, ko bo inšpekcija ugotovila, da so odpravili vse neskladnosti. Inšpekcija je obrat MDK v Zalogu konec januarja za en mesec začasno zaprla, in sicer zaradi slabega higiensko-tehničnega stanja, neizpolnjevanja pogojev za prostore in opremo ter nepopolnih notranjih kontrol za obvladovanje procesov.

Inšpekcija je MDK pred zaprtjem obrata v nekaj mesecih izdala 11 ureditvenih odločb. Ker je bilo nepravilnosti preveč in nosilec dejavnosti ni reagiral popolno (sprejemal je namreč ukrepe za začasno izboljšanje, ne pa trajnih), so se odločili za skrajni ukrep zaprtja obrata.

Obrat je imel odločbo o zaprtju do 22. februarja, a so v MDK pred tem inšpekcijo prosili za odlog pregleda do današnjega dne, ker naj bi si želeli brezhibno urejene dokumentacije.

Direktor MDK Edvard Fonda je v začetku meseca na novinarski konferenci zagotovil, da so izdelki MDK varni in da obrat urejajo. Stroške urejevalnih oz. vzdrževalnih del, ki so sledili odločbam inšpekcije (npr. urejanje tlakov, izolacije, kotla za vampe in napajalnikov v hlevu), je ocenil na nekaj 10.000 evrov.