c S
Sevniška občina vabi k sooblikovanju občinskega turističnega razvoja 26.02.2018 10:01 Sevnica, 26. februarja (STA) - Občina Sevnica, ki je kot kraj odraščanja ameriške prve dame Melanie Trump postala zanimiva za domače in tuje medije, hkrati pa je zaradi tega nekoliko zraslo turistično zanimanje zanjo, skupaj z brežiško fakulteto za turizem snuje novo turistično strategijo. To želijo posodobiti, hkrati pa vanjo kot ključni dejavnik vključiti lokalno skupnost.

Po podatkih sevniške občine strategijo razvoja občinskega turizma za obdobje med letoma 2019 in 2024 s snujejo s ciljem "dobro načrtovanega in premišljenega nadaljnjega razvoja turizma kot pomembne gospodarske panoge".

Strategijo, ki bo skladna s sodobnimi dokumenti trajnostnega turizma in z nacionalnim strateškim dokumentom strategije trajnostne rasti slovenskega turizma med letoma 2017 in 2021, nameravajo pripraviti do konca leta.

Ker po mnenju sevniškega občinskega vodstva turizem ni zgolj gospodarska dejavnost, ampak orodje za razvoj lokalne skupnosti in turističnega območja, pa občane vabijo, da pri pripravi strategije sodelujejo s svojimi mnenji in predlogi. Te lahko s pomočjo spletnega vprašalnika, objavljenega na občinski spletni strani, pošljejo do 15. marca.

Kot so pojasnili, določeno turistično območje predstavljajo predvsem "domačini, ponudniki in načrtovalci, pogosto z različnimi interesi, pa vendar odvisni drug od drugega". Njihovo medsebojno sodelovanje so označili za "ključ do uspešnega razvoja turizma in oblikovanja kakovostne strategije razvoja turizma, ki bo uporabna in bo vključevala vse turistične deležnike".

Trajnostnega razvoja turizma namreč ni brez upoštevanja mnenj, predlogov in volje lokalnega prebivalstva, zagotovilo za zadovoljnega turista pa je le zadovoljen občan, so poudarili.

Občani morajo sodelovati tudi pri odločitvi, kakšna oblika turizma je sprejemljiva za omenjeno območje. Na primer, ali je to aktivni, kulinarični, vinski kulturni ali kakšna drugačna oblika turizma, so še sporočili s sevniške občine.

Direktorica sevniškega Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Mojca Pernovšek je za STA ob koncu preteklega leta povedala, da jim je ob okrepljenem turističnem zanimanju za Sevnico kot kraju odraščanja Trumpove v veliko pomoč to, da so bili na kaj takega pripravljeni.

Sicer pa so lani zaznali krepitev obiska posamičnih gostov in organiziranih izletov, več pa jih v okviru lastne organizacije pripeljejo tudi druge slovenske in tuje agencije.

Krepi se predvsem obisk tujih gostov, ki prihajajo tako iz sosednjih kot oddaljenejših držav, iz ZDA, Rusije, Velike Britanije in od drugod. Prednjačijo enodnevni gosti, ki obisk Sevnice združujejo z obiskom drugih slovenskih turističnih točk in zanimivosti, je še povedala Pernovškova.