c S
Rdeči križ Slovenije s projektom za zaposljivost in socialno integracijo migrantov 26.02.2018 09:05 Ljubljana, 25. februarja (STA) - Na Rdečem križu Slovenije (RKS) so januarja začeli izvajati projekt za zaposljivost in socialno integracijo beguncev in prosilcev za azil. Leto in pol trajajoči projekt je nastal v sodelovanju z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca in ga 90-odstotno sofinancira program EU za zaposlovanje in socialne inovacije.

Prosilci za azil in osebe s priznano mednarodno zaščito se bodo udeleževali organiziranih delavnic in ostalih aktivnosti, poleg tega pa bodo s člani ekipe iskali najboljše rešitve, saj je projekt namenjen zagotavljanju kar najboljše podpore vsem, v projekt vključenim upravičencem, pri izboljšanju njihovih možnosti za pridobitev zaposlitve in uspešni socialni integraciji, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Na področju migracij je (pre)malo razprave in še manj aktivnih prizadevanj za vključevanje beguncev v slovensko družbo. Poleg združevanja z družinskimi člani, kar je ključnega pomena za integracijo, je za aktivno participacijo beguncev treba odpraviti še celo vrsto drugih težav, od iskanja stanovanja in zaposlitve do vključevanja v izobraževalni ali zdravstveni sistem," je pojasnil predsednik RKS Dušan Keber.

Projekt je nastal z namenom podpore tistim lokalnim skupnostim po Evropi, kjer je največ migrantov. Glavna pisarna projekta ESIRAS Slovenija je tako v Ljubljani, njena izpostava pa bo tudi v Mariboru. V drugih krajih po Sloveniji pa bo ekipa projekta morebitne upravičence dosegla s pomočjo mobilne enote, ki bo pri tem sodelovala z območnimi združenji RKS.

Vodja projekta v Sloveniji Maja Murn je povedala, da se v teh dneh prostovoljci intenzivno usposabljajo za svoje prihodnje delo, da bodo upravičence kvalitetno podprli. V RKS verjamejo, da bodo aktivnosti pomembno prispevale k premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri socialni integraciji beguncev v slovensko družbo.

Partner projekta je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, izvajali pa ga bodo v sodelovanju z uradom za oskrbo in integracijo migrantov, Zavodom za zaposlovanje RS, lokalnimi skupnostmi, kjer živijo upravičenci, in drugimi deležniki.