c S
Zapletu pomurskega lekarniškega spora ni videti konca 26.02.2018 09:15 Murska Sobota, 25. februarja (STA) - Sporu med Pomurskimi lekarnami in soboško občino ni videti konca. Po tistem, ko je okrožno sodišče zavrnilo pritožbo zaradi izbrisa Ivana Zajca kot v. d. direktorja lekarn in so soboško občino pri nasprotovanju imenovanja Zajca podprle še tri največje občine v regiji, je Zajc za novo imenovanje direktorja znova prijavljen kot edini kandidat.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je pritožbo, ki jo je po pooblastilu Zajca vložila odvetniška pisarna, zavrnilo z utemeljitvijo, da jo je vložila oseba brez pooblastila, ker Pomurske lekarne nimajo zakonitega zastopnika in posledično niti poslovne sposobnosti.

Pri tem se je oprlo na odločitev Višjega sodišča v Mariboru, ki je zavrnilo vpis Ivana Zajca kot v. d. direktorja v sodni register, ker ta ni imel soglasja soboškega mestnega sveta, ki ga odlok o ustanovitvi javnega zavoda predvideva za imenovanje direktorja ter po mnenju višjega sodišča tudi za imenovanje v. d. dolžnosti direktorja.

Z občine so takoj po zavrnitvi pritožbe javnosti sporočili, da je odločitev sodišča "zadnje opozorilo svetu javnega zavoda, da je treba takoj imenovati zakonito vodstvo Pomurskih lekarn, ki bo nemudoma poskrbelo za vrnitev Pomurskih lekarn v polje zakonitosti z izvedbo javnih naročil pri nabavi zdravil. To je nujni korak, da se v regiji ohrani enotna javna lekarniška dejavnost, prepreči nadaljnja škoda in zagotovi nemotena oskrba občank in občanov z zdravili."

V nasprotnem so napovedali organiziranje nove lekarniške mreže na območju Mestne občine Murska Sobota. Očitke slednje, da lekarne kupujejo zdravila brez javnega naročanja in da jih Zajc zato ne more več voditi, so podprle še preostale tri največje občine v regiji, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.

V manjših občinah, vseh ustanoviteljic je 15, se s tem očitno ne strinjajo. Tako je beltinski občinski svet v četrtek ugotovil, da dogajanje ne vodi k izboljšanju delovanja lekarn, da se ustvarja delitev in dodatno nezaupanje med majhnimi in velikimi. Zavzel se je tudi za nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomurske lekarne, v katerem bi bila razmerja med ustanoviteljicami bolj jasna in enakopravna.

V sredo bo svet zavoda, ki je znova objavil javni razpis za direktorja, odločal o imenovanju, ker pa se je prijavil samo Zajc, se bo igra najverjetneje začela znova. Da bi dobil soglasje soboške občine, je praktično nemogoče.

Medtem pa je lekarniška zbornica, ki sicer meni, da pri imenovanju v. d. soglasje ustanovitelja ni potrebno, izbrala zunanjega izvajalca za skupno oddajo javnega naročila za vse javne lekarne in pripravlja tehnične specifikacije.

Vseh 24 slovenskih javnih lekarn, ki v praksi skoraj nikjer ne kupujejo zdravil z javnim naročanjem, je namreč zbornico pooblastilo, da kot skupni nabavni organ pripravi postopke javnega naročanja zdravil.