c S
Lani najmanjši porast števila prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja v zadnjih 27 letih 26.02.2018 09:14 Ljubljana, 25. februarja (STA) - Povprečno število prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja se je lani povečalo za 0,2 odstotka, kar je najmanjše povečanje v zadnjih 27 letih, izhaja iz predloga letnega poročila pokojninskega zavoda za lani. Državni proračun je za pokrivanje zavodovega primanjkljaja nakazal 915,6 milijona evrov, kar je 73,6 milijona manj kot leto prej.

Pokojnine iz obveznega zavarovanja so starostne, invalidske, družinske in vdovske. Samo starostnih upokojencev je bilo lani 440.247. Njihovo povprečno število se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 4547 ljudi oziroma za en odstotek, kar je druga najnižja rast v zadnjih 21 letih. To po navedbah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) kaže na učinke pokojninske reforme iz leta 2012, ki je prinesla strožje pogoje za starostno upokojitev.

Skupni prihodki in odhodki Zpiza so bili lani izravnani v višini 5,1 milijarde evrov in so bili za 0,9 odstotka nižji od načrtovanih. Med prihodki so največji delež predstavljali prispevki za socialno varnost in drugi davki. Znašali so 75,7 odstotka. Med odhodki pa je šel največji delež za izplačilo pokojnin, in sicer 84,3 odstotka.

Povprečno število prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja in stopnje njegove rasti v odstotkih po letih

število rast

----------------------

2008 527.933 1,8

2009 538.455 2,0

2010 552.561 2,6

2011 569.951 3,1

2012 585.408 2,7

2013 602.311 2,9

2014 608.885 1,1

2015 612.018 0,5

2016 613.683 0,3

2017 615.681 0,2

Sredstva državnega proračuna za pokrivanje zavodovega primanjkljaja v evrih po letih

leto znesek

---------------------

2013 1.224.842.301

2014 1.381.256.822

2015 1.117.887.414

2016 989.230.671

2017 915.607.938

Vir: Zpiz