c S
Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga lani z višjimi prihodki 26.02.2018 09:12 Slovenj Gradec, 25. februarja (STA) - Poslovanje Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge je bilo v letu 2017 glede na prihodke uspešno. Zadruga je dosegla dobrih 35 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je osem odstotkov več kot v 2016. Od tega so se na področju odkupa prihodki povečali za 12 odstotkov, predvsem zaradi višjih cen mleka. A te se zaradi razmer na trgu trenutno znižujejo.

Odkup mleka, lesa in živine je ena od dveh največjih dejavnosti Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, druga je trgovska dejavnost.

Zadruga je v 2017 od 329 dobaviteljev odkupila dobrih 30 milijonov litrov mleka, kar je malenkost manj kot v letu 2016, ko je imela tudi več dobaviteljev, to je 343.

V Mlekarno Celeia, katere solastnica je, je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga prodala 90 odstotkov odkupljenega mleka, to je dobrih 27 milijonov litrov. Preostalo je prodala Ljubljanskim mlekarnam. Največji dobavitelj je zadrugi lani oddal 1,2 milijona litrov mleka, povprečno pa je sicer vsak dobavitelj lani zadrugi oddal 91.258 litrov mleka.

Povprečna izplačana cena mleka dobavitelju se je v primerjavi z letom 2016 lani dvignila za skoraj 23 odstotkov. Povprečna cena, ki jo je za liter mleka koroška zadruga v 2017 izplačala dobaviteljem, je znašala 31,30 centa.

Žal se je trg z mlekom in same cene mleka proti koncu leta 2017 ponovno začel odvijati v negativno smer, ugotavljajo na zadrugi. Eden od razlogov za nižje cene je ponovno velika ponudba mleka, saj se je proizvodnja mleka od oktobra lani dalje začela močno povečevati v večini držav članic EU, vpliv na cene pa pride k nam z rahlim zamikom. Rast proizvodnje zaznavajo tudi v zadrugi, ki je januarja letos odkupila okoli devet odstotkov več mleka kot januarja lani.

Potem ko je še decembra lani izplačana cena za liter mleka znašala 35 centov, je januarja letos povprečna izplačana cena mleka bila že nižja, 33,27 centa za liter. Ob tem v zadrugi poudarjajo, da je to bila vseeno ena boljših cen v slovenskem prostoru, saj je večina odkupovalcev cene mleka začela nižati že decembra lani. "Žal se nižanju cene ne bo mogoče izogniti vsaj še nadaljnja dva meseca, potem pa že upamo na umiritev razmer," navajajo v zadrugi.

Zadruga je lani od kmetov odkupila tudi 2138 mladih pitanih goved in 905 telet, kar je oboje nekoliko manj kot v letu 2016, prav tako je odkupila 1213 krav, kar pa je nekoliko več kot leto prej. Za pet odstotkov se je lani glede na leto prej zmanjšal tudi odkup hlodovine. Skupno je zadruga lani od 441 dobaviteljev odkupila 38.487 kubičnih metrov hlodovine.

Lani je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga povečala tudi prihodke v trgovski dejavnosti, in sicer za šest odstotkov v primerjavi z letom prej, a v zadrugi po besedah direktorice Ramšakove z dejavnostjo pri vseh trgovinah niso najbolj zadovoljni.

Predvsem manjše trgovine, ki so še ostale po vaseh, ne uspejo pokrivati vseh stroškov. V zadrugi tako že dlje časa razmišljajo o zaprtju katere od podeželskih trgovin. V celotni trgovski dejavnosti ima sicer zadruga 25 trgovin po Koroški in okoli 100 zaposlenih.

Kot ugotavljajo na zadrugi, je pri trgovski dejavnosti najboljše organizirati večji trgovski center, kakršnega imajo v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Podobnega bi v prihodnje radi uredili tudi nekje na območju Dravske doline, je povedala Ramšakova.

Med največje lanske naložbe zadruge spada nakup zemljišča za skladišče trgovine v Radljah ob Dravi. Med največje letošnje naložbe pa se bo uvrstil odkup dodatnega deleža v Mlekarni Celeia.

Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga se je namreč skupaj s 15 drugimi zadrugami, ki že imajo skupno v lasti dobrih 73 odstotkov mlekarne, odločila za odkup skoraj 26-odstotnega deleža, ki ga ima v mlekarni družba KD Kapital. Prodajni postopek je v zaključni fazi, vrednost posla pa vpleteni ne razkrivajo.

Koroška zadruga je med zadrugami že doslej bila največja posamična lastnica mlekarne. To bo tudi v prihodnje, saj bo delež povečala z zdajšnjih 12,8 na 17,6 odstotka, je povedala Ramšakova.