c S
Bistriški proračun letos zakoličen pri 28 milijonih evrov 26.02.2018 08:37 Slovenska Bistrica, 24. februarja (STA) - Bistriška občina je ta teden dobila proračun za letošnje leto, v katerem je predvidenih 28 milijonov evrov odhodkov, od tega bo dobra tretjina namenjena naložbam. Kot je za STA povedal župan Ivan Žagar, se tekoči del odhodkov kljub dvigu povprečnine zaradi višanja plač realno znova povečuje, vseeno pa jim je uspelo zagotoviti tudi nekaj investicij.

V sprejetem proračunu je predvidenih za slabih 25 milijonov evrov prihodkov, od tega 20,2 milijona evrov tekočih, pa tudi 3,6 milijona evrov transfernih, za nekaj projektov iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Dobre tri milijone evrov primanjkljaja bodo po Žagarjevih besedah pokrili z 1,3 milijona evrov namenskega zadolževanja ter sredstvi, ki so jih prenesli iz preteklega leta.

Med večjimi investicijami bistriški župan omenja skoraj 2,4 milijona evrov za cestno infrastrukturo, od tega skoraj milijon evrov za urejanje občinskih cest, 280.000 evrov za cestno povezavo med mostom na Ratejevi ulici in industrijsko cono, 200.000 evrov za naslednjo fazo obnove lokalne ceste proti Pečkam, prav tako bodo začeli urejati priključek na Slovensko ulico.

Občutno več kot lani, dobrega pol milijona evrov, bodo letos namenili pospeševanju in podpori gospodarske dejavnosti, okoli 850.000 evrov je predvidenih za nadaljevanje gradnje kanalizacijskega sistema, večji del za območje Zgornje Polskave, kjer si obetajo tudi evropski denar iz dogovora za razvoj regij.

Področju primarnega zdravstva so letos namenili nekaj več kot 400.000 evrov, polovica od tega bo šla za dozidavo zdravstvenega doma, ki bo tako z novimi ambulantami pripravljen na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra in ga bodo s še 560.000 evri dokončali prihodnje leto.

Na področju kulture bodo letos nadaljevali obnovo dvorca v Zgornji Polskavi, 190.000 evrov pa so pripravili za potrebe Knjižnice Josipa Vošnjaka oziroma za odkup sosednje stavbe.

Tako kot že nekaj zadnjih let, bo v Slovenski Bistrici veliko denarja namenjenega vrtcem. Med drugim se začenja 1,9 milijona evrov vredna gradnja vrtca v Laporju, za katerega je namenjenih 300.000 evrov, pa tudi vrtca Ozka ulica v mestu, ocenjena na skoraj 1,5 milijona evrov, za katerega so v proračunu zagotovili polovico sredstev.

Skoraj štiri milijone evrov pa je predvidenih za energetsko sanacijo objektov v javni lasti, predvsem šol in vrtcev, česar se nameravajo lotiti v javno-zasebnem partnerstvu.