c S
Eles po zavrnitvi novele energetskega zakona za hitro ukrepanje pristojnih 26.02.2018 08:30 Ljubljana, 24. februarja (STA) - V Elesu so po zavrnitvi predlagane vladne novele energetskega zakona v DZ izrazili pričakovanje, da bodo pristojni organi ukrepali hitro in učinkovito ter jim s tem omogočili, da bodo lahko zagotavljali svoje obveznosti do kontinentalnega dela evropske elektroenergetike. Znova so zavrnili očitke, da je novela šla v smeri financiranja Teša.

Vlada je s predlogom novele, ki ga je DZ v torek zavrnil s 26 glasovi za in 35 proti, želela med drugim zakon uskladiti z dvema evropskima direktivama, prenesti upravljanje dela 110-kilovoltnega omrežja na Eles in uvesti plačljivo storitev primarne regulacije.

V Elesu so zavrnili trditve, da bi pomenila uvedba plačljive primarne regulacije prikrito subvencioniranje Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Za manjše nihanje frekvence evropske elektro-interkonekcije je Eles namreč po določilih združenja Evropskih sistemskih operaterjev prenosnih elektroenergetskih omrežij dolžan zagotavljati primarno regulacijo, ki zahteva višje obratovalne stroške zaradi velike obrabe regulacijskih ventilov in zaradi potrebe po obratovanju na nekoliko nižji moči.

"Ta zahtevna storitev primarne regulacije v najožjem pasu sprememb frekvence je torej zahtevna sistemska storitev in je praktično povsod po Evropi plačljiva, ker jo zaradi visokih stroškov nihče noče izvajati zastonj," so poudarili. Tiste redke države, ki to nimajo urejeno kot plačljivo storitev, teh zahtev do evropske interkonekcije dejansko ne izpolnjujejo in so torej v prekršku do evropske regulative.

Neke vrste "solidarnostna narava" primarne regulacije frekvence je razlog, da čezmejna izmenjava te storitve poteka izven komercialnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Posledično je čezmejna izmenjava primarne rezerve zelo enostaven proces, preko katerega se v kontinentalni Evropi na skupnem trgu, na katerem sodelujejo Avstrija, Švica, Nemčija, Francija, Belgija in Danska kupi/proda že preko 50 odstotkov rezerve moči za primarno regulacijo.

"Ta trg je lepa priložnost za slovenske proizvajalce, da poleg dela rezerve za Eles svojo storitev tržijo tudi v tujini. Dejstvo je namreč, da bodo naše elektrarne po dokončanih prenovah regulatorjev ustrezno usposobljene in si bodo tudi na ta način hitreje povrnile vložek," so navedli.

Ker se bo Slovenija priključila mednarodnemu trgu s primarno regulacijo frekvence, je zato pogoj, da se zadeve najprej uredijo v Sloveniji, so še dodali.