c S
Izvajalca za sanacijo viadukta Peračica na gorenjski avtocesti išče DUTB 26.02.2018 08:30 Ljubljana, 24. februarja (STA) - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je objavila javno naročilo za sanacijo viadukta Peračica na gorenjski avtocesti. Kot so v DUTB povedali za Finance, so se za to odločili, ker je to ceneje, kot da Dars unovči bančno garancijo, ki jo je izdala k DUTB pripojena Factor banka.

Rok za oddajo ponudb je 13. marec, ko bodo na sedežu DUTB v Ljubljani odpirali ponudbe, dela pa naj bi izbrani ponudnik izvedel najpozneje do 20. junija.

Gre za sanacijska dela pri konstrukciji viadukta, dilatacijah in na vozišču viadukta.

V predmet javnega naročila sodi tudi zapora ceste, ki jo bo moral izbrani ponudnik uskladiti z Darsom, zanjo pa nositi tudi stroške.

Na DUTB, katere naloga je upravljanje s terjatvami, lastniškimi deleži in nepremičninami, ki so jih nanjo prenesle banke v okviru zadnje velike bančne sanacije oz. s premoženjem, ki ga je pridobila s pripojitvijo Factor banke in Probanke, za časnik Finance niso razkrili okvirne ocenjene vrednosti del.

Na vprašanje, zakaj so se odločili za izvedbo javnega naročila, ki bi jo sicer pričakovali od Darsa, pa so za Finance odgovorili, da so s pripojitvijo Probanke ter Factor banke prevzeli tudi vse njune obveznosti, med drugimi bančne garancije za garancijsko dobo, ki sta jih ti dve banki izdali različnim izvajalcem.

V tem primeru so od Darsa prejeli prijavo reklamacije ter poziv za unovčenje garancije. Presodili so, da je zanje ugodneje, da sami organizirajo sanacijo objekta, kot da pride do unovčenja garancije, saj je strošek del za DUTB znatno manjši od vrednosti garancije.

Viadukt Peračica je eden najbolj zahtevnih objektov na gorenjski avtocesti, v sklopu zadnjega, 2,4 kilometra dolgega odseka gorenjskega avtocestnega kraka od Peračice do Podtabora pa je bil po številnih zapletih in zamikih prometu predan oktobra 2011.