c S
Sklenili pogodbo o odvozu odpadkov Javorja Vezane plošče 26.02.2018 08:27 Pivka, 24. februarja (STA) - Vsaj del potencialno nevarnih odpadkov, ki se že leta kopičijo na dvorišču pivškega Javorja, bo verjetno kmalu postal preteklost. Stečajna upraviteljica družbe Javor Vezane Plošče Maja Grebenšek je namreč z družbo Gradmax sklenila pogodbo o odvozu odpadnega pepela do konca marca. K 40.000 evrov težki pogodbi mora soglasje dati še sodišče.

Stečajna upraviteljica Grebenškova je prejšnji petek na Okrožno sodišče v Kopru namreč poslala predlog za izdajo soglasja k sklenitvi omenjene pogodbe o odvozu odpadkov, izhaja iz objave na Ajpesu.

Upraviteljica je s pivškim Gradmaxom kot najugodnejšim ponudnikom 15. februarja sklenila pogodbo o odvozu odpadkov, na podlagi katere bo izvajalec v skladu z izdano odločbo okoljskega inšpektorata iz lokacije v katastrski občini Petelinje, dodelal odpadni pepel tako, da ga bo oddal ali prepustil pooblaščenemu zbiralcu, ali oddal pooblaščenemu izvajalcu dodelave ter o oddaji pepela pridobil evidenčne liste, in sicer najkasneje do 25. marca.

Po pogodbi bo stečajna upraviteljica plačala po 49 evrov neto za vsako tono odstranjenega pepela, skupna vrednost pogodbe pa je 40.000 evrov bruto. Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče soglasje zavrne.

Če bo stečajna masa zadoščala za odvoz večje količine odvoza pepela, pa bo Grebenškova v soglasju s sodiščem z izvajalcem sklenila še aneks k predmetni pogodbi, še izhaja iz predloga za izdajo soglasja k pogodbi.

Odpadki na dvorišču pivškega Javorja že dlje časa predstavljajo resno težavo in, kot je opozoril župan Robert Smrdelj, celo tempirano bombo. Če bo zdaj poskrbljeno za okoli tisoč ton pepela kot ostanka predmetov, ki so vsebovali lake in lepila, in ki ga je raznašala po okolici, pa so tu še drugi odpadki. Po navedbah Smrdelja gre za okoli 400 ton lepila za les in drugih ostankov, pri katerih je predvsem vprašanje morebitnih posledic za podtalno vodo. Največjo težavo pa predstavlja sodi, na katerih so opozorilni znaki, da gre za vnetljive snovi, a se prav točno ne ve, kaj vsebujejo.