c S
V okviru letošnjega razpisa Eurostars na voljo 1,4 milijona evrov 26.02.2018 07:53 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj, v programu Eurostars v okviru iniciative Eureka. Na voljo je 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, roka za oddajo ponudb pa sta 1. marec in 13. september.

Kot so danes sporočili z ministrstva, bodo projekti sofinancirani v vrednosti 40 odstotkov za velika podjetja in 50 odstotkov za mala in srednja podjetja, kar znaša največ 300.000 evrov sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oz. največ 100.000 evrov za 12 mesecev izvajanja projekta.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je pojasnil, da je razpis namenjen sofinanciranju dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v projekte Eurostars. Ti lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.

"Končni cilj vsakega projekta, da bi ta lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev," je še pojasnil minister in dodal, da se zavedajo pomena raziskav za gospodarsko rast, zato so razpisana sredstva namenjena za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.

Sredstva iz razpisa so sicer namenjena kritju stroškov plač in povračilu stroškov v zvezi z delom, stroškov potovanj, materiala, stroškov instrumentov, opreme in zemljišč, stroškov svetovanja in režijskih stroškov.