c S
Pogajanja med vodstvom Premogovnika Velenje in SDRES se nadaljujejo 26.02.2018 07:52 Velenje, 23. februarja (STA) - Vodstvo Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ, ki zaposluje invalide, ter Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so se danes sestali na pogajanjih glede zahtev, ki jih je sindikat poslal 11. januarja. SDRES je podal nekaj pripomb in komentarjev, ki jih bodo v obeh družbah preučili, zato se pogajanja nadaljujejo.

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je na tokratnem četrtem sestanku predstavnikom SDRES vnovič predstavilo in argumentiralo odgovore na njihova vprašanja, ki se nanašajo na delovne pogoje, varstvo in zdravje pri delu, izplačilo plač in drugih bonitet, kadrovsko in plačno politiko, delovni čas in odmor za malico ter socialno varnost zaposlenih, so sporočili iz Premogovnika Velenje.

O zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v skupini Premogovnik Velenje, pa poslovodstvo predlaga, da se o njih pogajajo in dogovarjajo v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb.

SDRES ima 13 stavkovnih zahtev, med drugim zahteva 15-odstotni dvig plač. Prav tako zahteva, da se izvede obračun premalo izplačanih plač delavcem za polni delovni čas od januarja 2012 do decembra 2016 ter da se od 1. februarja letos uredi delovni čas skladno z mednarodnimi konvencijami.

Od uprave premogovnika terja tudi, da v primeru nenadnega zmanjšanja proizvodnje ne zmanjša mase plač in da zagotovi socialno varnost zaposlenim v premogovništvu pri prehodu v nizkoogljično družbo.

SDRES zahteva tudi izboljšanje delovnih pogojev, izplačilo stimulacije za leto 2017 v višini 280 evrov bruto do konca februarja letos, zaradi povečanega obsega dela in doseženih rezultatov za leto 2017 pa zahtevajo še dodatno plačilo v višini 600 evrov bruto.

Med stavkovnimi zahtevami je tudi pravica do 30-minutnega odmora med delovnim časom, prekinitev pogodbe z vsemi zunanjimi izvajalci in agencijami ter redno izplačilo plač za pretekli mesec najkasneje do 15. v tekočem mesecu.

Zaupnik SDRES Asmir Bećarević je ob vročitvi stavkovnih zahtev upravi premogovnika napovedal stopnjevanje sindikalnih aktivnosti, če ne dosežejo dogovora o stavkovnih zahtevah.