c S

Danes začetek zbiranja vlog za kmetijske subvencije

26.02.2018 09:42 Ljubljana, 26. februarja (STA) - Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja danes začenja kampanjo zbiranja vlog za kmetijske subvencije, ki jih morajo kmetje oddati do 6. maja. Zamudniki bodo vloge lahko oddali do 31. maja, a se za vsak dan zamude izplačilo zmanjša. Direktor agencije Benedikt Jeranko pričakuje, da bodo kmetje letos oddali približno 57.000 vlog.

Zbirne vloge vlagajo nosilci kmetijskih gospodarstev, tako kot doslej je obvezen elektronski vnos, in sicer samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih in drugih pooblaščencih.

Upravičenci, ki bodo uveljavljali zahtevek za dobrobit živali - drobnica, morajo vloge oddati prej, rok je 4. maj.

Kmetje lahko prijavijo zemljišča, ki jih imajo v lasti ali najemu in jih obdelujejo sami. Zemljišč, ki so jih dali v najem in jih ne obdelujejo sami, ne smejo prijaviti, je prejšnji teden opozoril Jeranko.

Poleg tega je opozoril tudi upravičence investicijskih ukrepov, da imajo ob oddaji vloge pripravljena vsa potrebna dokazila (npr. vodna soglasja, okoljevarstvena soglasja, kulturno-varstvena soglasja).

Med novostmi je Jeranko omenil rok za oddajo vlog za prenos plačilnih pravic, ta je po novem 28. februar, ne več 31. maj. Nova pravila so tudi za površine z ekološkim pomenom, med drugim na teh površinah velja prepoved uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V ekološko kmetovanje je vstop za kmetijska gospodarstva, ki so se prijavila v kontrolo ekološke pridelave do konca leta 2017, mogoč tudi letos.

Lani je bilo izplačanih 267,2 milijona evrov sredstev, največ je bilo neposrednih plačil (136,3 milijona evrov). Med večjimi izplačili so bili še kmetijsko-okoljski ukrepi (88 milijonov evrov) in investicijski ukrepi programa razvoja podeželja (20,2 milijona evrov).