c S

Od marca možnost plačila državi brez dodatnih stroškov

23.02.2018 13:59 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Od 1. marca bo več kot 500 različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na 11 lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila, so sporočili z ministrstva za finance.

Storitev kartičnega plačevanja obveznih dajatev brez stroškov plačilnih storitev za zavezance zagotavlja Uprava RS za javna plačila. Od 1. marca bo tako mogoče plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, in sicer s plačilnimi karticami Mastercard, Maestro, Visa in Karanta in brez stroškov plačilnih storitev za zavezance. Gre za stroške, ki jih sicer imajo plačniki v primeru plačevanja prek spletnih bank, na poštnih in bančnih okencih.

Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij - torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost.

Plačevanje bo v opredeljenih urah omogočeno na območnih enotah Uprave RS za javna plačila. Tri dodatne enote bodo na dislociranih enotah negotovinskih plačilnih mest uprave, in sicer v Celju, Novi Gorici in Mariboru. Glede na povpraševanje po storitvi UJPlačam bo uprava preučila tudi možnosti za razširitev in prilagoditev mreže lokacij.

Na mestih UJPlačam sicer ne bo mogoče plačati drugih obveznosti, kot so plačila elektrike, telefona, komunale, oskrbnine v javnih zavodih, RTV prispevka, ki se plačujejo na račune proračunskih uporabnikov ali pravnih oseb.

Na ministrstvu za finance izpostavljajo še druge ukrepe na področju plačevanja dajatev, s katerimi izboljšujejo poslovno okolje. Od konca lanskega leta je na primer na plačilnih nalogih, ki jih kot prilogo k odločbi ali obračunu za odmero dajatev zavezanci prejmejo od Finančne uprave RS (Furs), uvedena QR-koda. Ta koda vsebuje vse podatke, ki so potrebni za plačilo (znesek, račun v dobro, referenco za plačilo) in močno poenostavi plačevanje zavezancem, ki pri plačevanju uporabljajo aplikacije bank za mobilno bančništvo, ki omogočajo foto plačilo, so zapisali.

Trenutno še v razvojni fazi je tudi rešitev poenostavitve spletnega plačevanja obveznosti - združevanje različnih vrst obveznosti v en plačilni nalog - ki bo za zavezance enostavnejša in cenejša, pripravljajo pa jo v Fursu in upravi za javna plačila. Slednja bo podrobneje predstavljena predvidoma do konca letošnjega leta.