c S
Fiskalni svet ob pritiskih poziva k vzdržnosti javnih financ 23.02.2018 10:59 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Fiskalni svet opozarja, da bi uresničitev pritiskov ob ugodnih razmerah in zaključku političnega cikla lahko ogrozila javnofinančno stabilnost in obete za rast. Zato poziva vse deležnike, naj teh razmer ne izkoriščajo za doseganje ozko zastavljenih ciljev, ki vodijo v povečanje zadolženosti.

Ocene trenutnih zahtev po povečanju izdatkov in zmanjšanju prihodkov, izražene v številnih predlogih zakonskih sprememb, ki jih je v parlamentarni obravnavi več kot 30, kažejo, da bi lahko njihovo sprejetje povzročilo večja odstopanja od konsolidacije javnih financ, predvidene v proračunskih dokumentih, so poudarili v današnjem javnem pozivu.

"Zahteve bi lahko saldo sektorja država po razpoložljivih informacijah v naslednjih nekaj letih neposredno poslabšale od 150 milijonov evrov, če bi sprejeli predloge z manjšimi predvidenimi finančnimi učinki, do skoraj 900 milijonov evrov na leto ali približno dva odstotka BDP, če bi sprejeli vse predloge," so izpostavili.

Fiskalni svet ocenjuje, da realizacije takšnega obsega zahtev ne bi bilo mogoče financirati brez povečanja zadolževanja. To bi lahko vodilo v vnovično povečanje zahtevane donosnosti državnih obveznic in bi dodatno zvišalo že sedaj visoke izdatke za obresti sektorja država. S tem bi se ogrozilo izvajanje trenutno načrtovanih programov, saj bi bilo treba krčiti predvidene izdatke za že sprejete namene ali povečati davčne obremenitve.

"Vlada in DZ morata zato v ugodnih razmerah zagotoviti nadaljnjo konsolidacijo javnih financ," so ocenili. Treba se je zavedati, da trenutno visoke rasti zaradi omejitev na ponudbeni strani ne bo mogoče vzdrževati z dodatnim povpraševanjem, ki bi sprožilo pregrevanje gospodarstva, hkrati pa bi lahko tovrstni ukrepi trajno poslabšali stanje javnih financ, so dodali.

Stabilne in vzdržne javne finance so namreč eden nujnih pogojev gospodarskega razvoja in večje blaginje. Fiskalna politika mora delovati kot blažilec gospodarskih ciklov ter v dobrih časih ustvarjati rezerve, ki v času, ko se rast umiri oz. aktivnost upade, omogočajo ukrepanje. Aktualno dogajanje pa ravno nasprotno zaznamujejo pritiski, uresničitev katerih bi lahko resno ogrozila stabilnost javnih financ, so opozorili.

Fiskalna politika v Sloveniji bi morala po njihovem zniževati visoko zadolženost in ustvarjati rezerve predvsem zaradi pričakovanega občutnega povečanja javnofinančnih stroškov staranja prebivalstva. Stanje javnih financ se sicer po globoki gospodarski krizi postopoma izboljšuje, a saldo izkazuje primanjkljaj, dolg sektorja država ostaja visok, so navedli.