c S

Furs ugotovil številne kršitve glede izplačila plač

23.02.2018 14:00 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Finančna uprava RS (Furs) je med 5. in 20. februarjem obravnavala 360 zavezancev, pri katerih je preverjala izplačevanje plač in predložitev obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke. Kot so ugotovili nadzorniki, jih 137 plač ni izplačalo, v 50 primerih pa so izplačali plače, ne pa tudi prispevkov, so danes sporočili s Fursa.

V 89 primerih nadzor ni bil potreben, saj so delodajalci obrazce oddali že pred izvedbo nadzora. V 50 primerih so nadzorniki na terenu na podlagi izjave zastopnika družbe ugotovili, da so delodajalci plače izplačali, obrazcev pa Fursu niso predložili. V teh primerih so izdali 29 plačilnih nalogov.

V preostalih 21 primerih, kjer so izplačilo plače ugotovili na podlagi izjave delavcev, pri tem pa odgovorna oseba zavezanca ni bila dosegljiva, prekrškovni postopki še potekajo.

V 137 primerih, kjer so nadzorniki ugotovili, da plače niso bile izplačane, bodo uvedli prekrškovni postopek, v 84 primerih pa zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv. V primerih, ko zavezanci obrazcev niso oddali ali so bili nedosegljivi, bo postopek ugotovitve davčne obveznosti izvedla kontrola oziroma inšpekcija.

V času nadzora od 31. januarja do 21. februarja je 195 od 360 zavezancev, pri katerih so že izvedli nadzor, predložilo obrazce za pretekla obdobja, v katerih so izkazali za 219.332 evrov davčnega odtegljaja oziroma akontacije dohodnine, za 522.857 evrov prispevkov za socialno varnost delojemalcev in za 380.389 evrov prispevkov za socialno varnost delodajalcev. Skupni znesek izkazanih obveznosti znaša dobrih 1,12 milijona evrov, so še navedli na Fursu.

Furs je od začetka leta na podlagi novega člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju poleg inšpektorata za delo pristojen za uvedbo postopka o prekršku proti tistim delodajalcem, pri katerih z nadzorom ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na podlagi katerih opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost, niso predložili zaradi neizplačila plač delavcem.

Skladno z določili zakona o delovnih razmerjih morajo delodajalci plače izplačati do 18. v mesecu za pretekli mesec.

Če uslužbenci Fursa ugotovijo, da so zaposleni prejeli plače oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, Furs proti tem delodajalcem uvede ustrezne postopke skladno z določbami zakona o davčnem postopku.

Če pa ugotovijo, da obrazcev niso predložili, ker niso izplačali plač, Furs takšne delodajalce sankcionira in jim izreče globo. Ta znaša od 450 do 20.000 evrov, odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2000 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.