c S
Vlada sprejela poslovno politiko štipendijskega in preživninskega sklada 22.02.2018 15:01 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela poslovno politiko Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS za obdobje od leta 2018 do leta 2021. Slednja med drugim predvideva, da bo sklad v omenjenem obdobju skušal med drugim okrepiti vlogo sklada kot osrednje ustanove v državi na področjih, ki jih pokriva.

Sprejeta poslovna politika sklada predvideva, da bo ta v obdobju 2018-2021 skušal predvsem okrepiti vlogo sklada kot osrednje ustanove v državi na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja, razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje, poravnavanja nadomestil preživnin v primerih neplačevanja preživnin in poravnavanja obveznosti z naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca.

Sprejeta poslovna politika sklada predvideva učinkovito, vključujočo in trajnostno organizacijsko in poslovno kulturo sklada, izvajanje učinkovite izterjave sredstev iz postopkov insolventnosti ter izvajanje učinkovite izterjave sredstev od preživninskih zavezancev in zavezancev za kvoto, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je bil ustanovljen s 1. januarjem 2017 na podlagi zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu, spada pa pod okrilje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.