c S
Vlada s predlogom novele zakona o varstvu potrošnikov 22.02.2018 13:16 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Vlada je na seji sprejela predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, s katerim med drugim na novo opredeljuje turistični paket, je vlada zapisala na spletnem družbenem omrežju Twitter. Nova definicija bo vključevala tudi kombinacijo potovalnih storitev po izbiri potrošnika.

Doslej veljavna pravila o paketnih potovanjih so bila sprejeta že leta 1990, ko interneta še ni bilo, letalske družbe niso bile liberalizirane, trg potovanj pa je večinoma ponujal vnaprej pripravljene izlete in paketna potovanja. Za današnji svet, kjer trženje poteka predvsem prek svetovnega spleta, takšna ureditev ni primerna, je v predlogu zapisalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Največja sprememba novele je natančnejša opredelitev turističnega paketa. Ker se lahko turistični paketi kombinirajo na različne načine, se kot turistični paket obravnava vse kombinacije potovalnih storitev, ki imajo lastnosti, ki jih potrošniki običajno povezujejo s turističnimi paketi. Pri tem ni pomembno, ali je turistični paket sestavljen vnaprej ali pa je sestavljen po izbiri potrošnika, so pojasnili.

EU je sicer to področje uredila s direktivo o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, ki je bila sprejeta 25. novembra 2015. Slovenija bi morala direktivo v svoj pravni red prenesti do 1. januarja letos, torej že zamuja.

Zakon sicer tudi širi področja uporabe zakona na osebe, ki niso potrošniki v smislu obstoječe definicije potrošnika. Relevantne določbe se bodo uporabljale tudi za osebe, ki po zakonu ne štejejo za potrošnike, razen če so turistični paketi ali povezani potovalni aranžmaji kupljeni na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj.

Predlog določa tudi širok nabor informacij, ki jih mora podjetje pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti potrošniku, s čimer se zagotavlja boljšo informiranost potrošnika glede storitev, ki jih kupuje. Natančneje opredeljuje pritožbeni postopek v primeru, da storitev ni izvedena skladno s pogodbo. V nasprotju z obstoječo ureditvijo je za pravilno izvedbo storitve odgovoren samo organizator.

Ob tem naj bi nova ureditev potrošnika bolje zaščitila tudi za primer plačilne nesposobnosti organizatorja potovanja oziroma prodajalca. Jamstvo mora poleg obstoječe obveze, da v primeru svojih likvidnostnih težav organizator potovanja zagotovi povratek potrošnikov, obsegati tudi povračilo vplačanih sredstev, če do izvedbe turističnega potovanja zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja sploh ne pride.