c S
Rok za prijavo na razpis za obnovo Cukrarne podaljšan 22.02.2018 11:13 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Mestna občina Ljubljana (Mol) je podaljšala rok za prijavo na javni razpis, s katerim išče izvajalca prenove nekdanje rafinerije sladkorja Cukrarne. Gradbinci lahko ponudbe občini, kjer sicer še vedno čakajo na sklep ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi evropskih sredstev, oddajo do 14. marca.

Mol je kar nekajkrat premaknila rok za oddajo ponudb. Sprva je bil ta rok 25. januar, nato so ga podaljšali na 12. februar, zatem na 7. marec in zdaj na 14. marec.

"Rok za predložitev ponudb za javni razpis je bil podaljšan do 14. marca 2018, in sicer zaradi spremembe določenih popisnih postavk, s katerimi smo podrobneje definirali opise za pripravljalna dela za izvedbo gradnje. Poleg tega pa smo ugodili pozivom ponudnikov na portalu javnih naročil k podaljšanju roka za oddajo ponudb, saj si želimo pridobiti kar najbolj kakovostno pripravljene in primerljive ponudbe," so na Mol pojasnili za STA.

Na Mol upajo, da bo ministrstvo za okolje in prostor še ta mesec izdalo sklep o dodelitvi evropskih sredstev. S prenovo Cukrarne, kot predvidevajo, bodo tako začeli po prejetem sklepu o sofinanciranju, zaključenem izboru izvajalca gradnje, podpisu pogodbe za izvajanje del in prejetju bančne garancije za dobro izvedena dela.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija obstoječega objekta Cukrarna s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter dobavo in montažo pohištva in opreme. Namen investicije je izboljšanje urbanega okolja in oživitev širšega mestnega središča ter sanacija degradiranega območja Cukrarne, izhaja iz razpisa, ki ga je Mol objavila na spletni strani.

Občina želi v nekdanji rafineriji sladkorja urediti sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti. Kot so povedali za STA, bosta pri tem pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. "S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani," so prepričani.

Galerijo Cukrarna bo upravljal Muzej in galerije mesta Ljubljana kot javni zavod, ki ga je Mol ustanovila za opravljanje tovrstne dejavnosti.

Projektno predvidene površine v kletni etaži, pritličju, dveh galerijskih etažah in na podstrešju znašajo slabih 5550 kvadratnih metrov, od tega je 2500 kvadratnih metrov prostorov namenjeno galerijskim prostorom. V preostalem delu objekta so predvideni še upravni prostori, manipulativni prostori, knjigarna, kavarna ter potrebne komunikacijske površine, skladišča in tehnični prostori.