c S
Zveza društev upokojencev poziva k ureditvi statusa negovalcev 22.02.2018 10:19 Ljubljana, 22. februarja (STA) - Zveza društev upokojencev Slovenije je pozvala premiera Mira Cerarja k podpori direktive o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev ter urejanju tega področja socialnih pravic v Evropski uniji (EU). Poudarili so, da imamo v Sloveniji nekatera vprašanja dobro rešena, vendar ostaja odprto vprašanje statusov negovalcev.

Evropska komisija je 26. aprila 2017 predlagala direktivo o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev, o tej temi pa trenutno razpravljajo v Svetu Evropske komisije. V Zvezi društev upokojencev Slovenije (Zdus) so ocenili kot pomembno, da razprava napreduje. Direktiva bo prvi konkreten primer urejanja pravice iz sprejetega evropskega stebra socialnih pravic v pravnem redu Evropske unije.

"Ljudje v Evropi se ne počutijo integrirani v evropski projekt," je v pozivu zapisal predsednik Zdusa Janez Sušnik in dodal, da je to "posledica dejstva, da je EU v zadnjih letih pozabila na svoj človeški obraz in na ambicijo, da preseže finančno in gospodarsko povezovanje, da bi ustvarila pravo socialno Evropo".

Obstoječi institucionalni okvir ne obravnava dovolj težav, s katerimi se srečujejo starši in skrbniki. Po njegovi besedah ne zagotavlja primernih rešitev za potrebe sodobnih družb, ki se soočajo s starajočim se prebivalstvom, vrzeljo med plačami in pokojninami ter neenakostjo na trgu dela.

"Predlog direktive o ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem je prava pot naprej, zato je potrebno njegovo obravnavo pospešiti, direktivo sprejeti, potem pa spremljati izvrševanje," je poudaril. Kot posebej dobre ukrepe je izpostavil uvedbo plačanega desetdnevnega očetovskega dopusta, pravico do petih dni plačanega dopusta za nego na delavca na leto in pravico zahtevati prožne delovne pogoje, kadar gre za nego.