c S
Ekosistemi brez okoljskega dovoljenja 21.02.2018 09:28 Ljubljana, 21. februarja (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Ekosistemi zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja. S tem je odločba agencije za okolje o odvzemu dovoljenja podjetju, v katerem je lani prišlo do obsežnega požara, postala dokončna in izvršljiva. Družba bo zaradi odvzema okolja vložila tožbo na upravno sodišče.

Agencija za okolje RS (Arso) je podjetju 27. oktobra odvzela okoljevarstveno dovoljenje na podlagi neizvršene pravnomočne inšpekcijske odločbe z 18. julija, to je dva dneva pred požarom v Zalogu pri Straži. Podjetje se je na inšpekcijsko odločbo pritožilo, ministrstvo pa je pritožbo zavrnilo. Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja je začel veljati 5. februarja.

Arso je Ekosisteme že izbrisal iz evidence obdelovalcev odpadkov, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, a podjetje lahko pred dokončnim odvzemom na upravno sodišče vloži še tožbo, kar naj bi storilo.

Na pogorišču je sicer še vedno okoli 5000 kubičnih metrov odpadkov, edina možnost za njihovo odstranitev je izvoz na sežig v tujino, saj so zmogljivosti slovenskih sežigalnic odpadkov zasedene. Ker pa imajo odpadki prenizko kalorično vrednost za sežig, bi jih moralo podjetje predhodno obdelati. Vanje bi moralo domešati sveže odpadke, česar pa ne more storiti brez veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pridobitve novega.

Kriminalistična preiskava vzroka požara še poteka. Prav tako še ni uvedena sodna preiskava v primeru kazenskih ovadb zaradi povzročitve splošne nevarnosti ter obremenjevanja in uničevanja okolja, ki so jih proti odgovorni osebi podjetja na okrožno državno tožilstvo v Novem mestu vložili novomeški kriminalisti.