c S
Na kratko iz gospodarstva 21.02.2018 07:35 Ljubljana, 20. februarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Upravni odbor Union hotelov je na petkovi seji obravnaval poročilo o poslovanju v lanskem letu in letošnjem januarju ter se seznanil s ključnimi kazalniki poslovanja. Prejel je informacije o aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in kapitalski ustreznosti in ugotovil da je družba likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Delničarji družbe RTC Krvavec bodo na skupščini, ki bo 23. marca, odločali o spremembi statuta družbe zaradi uvedbe dvočlanske uprave. Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata tudi, da odobri sklenitev kreditne pogodbe z Banko Intesa Sanpaolo za refinanciranje kredita. Skupščina se bo seznanila tudi z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Barbare Soršak, za štiri leta pa naj bi namesto nje po predlogu imenovali Darka Hrastnika, je razvidno iz sklica skupščine, objavljenega na spletni strani borze.

Novomeška Krka je v zadnjih dneh povečala število lastnih delnic. Od 12. februarja do vključno ponedeljka jih je odkupila 5641 v skupni vrednosti 322.194 evrov. Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 758.734, kar predstavlja 2,314 odstotka vseh izdanih delnic, so iz Krke sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.