c S
Sodišče glede financiranja Železniškega zdravstvenega doma tokrat dalo prav ZZZS 21.02.2018 08:17 Ljubljana, 21. februarja (STA) - Sodišče je zavrnilo tožbo Železniškega zdravstvenega doma zoper ZZZS zaradi odpovedi pogodbe o financiranju osnovne zdravstvene dejavnosti. Dom namreč nima koncesije za to dejavnost, kar bi bila osnova za financiranje iz javne zdravstvene blagajne. Rešitev zgodbe, ki se sicer vleče že leta, še vedno ni jasna.

Odločitev sodišča še ni pravnomočna, Železniški zdravstveni dom ima možnost pritožbe. Vodstvo doma za telefonske klice STA ni bilo dosegljivo, tako ni znano, ali se bodo pritožili.

Na napako v sistemu prvo opozorilo računsko sodišče

Teče sicer že šesto leto, odkar je računsko sodišče opozorilo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) nima ustrezne podlage za sklenitev pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z Železniškim zdravstvenim domom, ker ta nima koncesije za primarno dejavnost. Zato je ZZZS že leta 2012 zdravstvenemu domu poskušal odpovedati pogodbo o financiranju.

Železniški zdravstveni dom so pred desetletji namreč ustanovile Slovenske železnice za potrebe svojih zaposlenih in kot zavod v zasebni lasti bi za delovanje potreboval koncesijo, a je nikoli ni pridobil. V reševanje zadeve so se po objavi mnenja Računskega sodišča vključili tudi na ministrstvu za zdravje in Mestni občini Ljubljana (Mol).

Občina je zdravstvenemu domu sprva podelila enoletno koncesijo do ureditve njihovega statusa. A ker se to ni zgodilo, so jim koncesijo kasneje odvzeli. Predlagana je bila tudi možnost pripojitve Železniškega zdravstvenega doma k Zdravstvenemu domu Ljubljana. A je Železniški zdravstveni dom predlagane opcije zavračal in želel pridobiti stalno koncesijo.

Leta sodnih sporov, rešitve še vedno ni

Da bi dosegel izplačilo sredstev za financiranje svoje dejavnosti, je v zadnjih letih sprožil več različnih sodnih postopkov zoper ZZZS in Mol. Vsi sodni postopki, ki jih je sprožil zoper Mol, so se končali v prid občine. Kot so našteli na Molu, je Železniški zdravstveni dom od leta 2015 sprožil več upravnih sporov z njimi zaradi koncesije. Neuspešno je vložil tudi zahtevke za revizijo.

Istočasno je Železniški zdravstveni dom tožbe vlagal tudi zoper ZZZS, da bi dosegel razveljavitev odpovedi pogodbe o financiranju iz leta 2012. Tu je bil zdravstveni dom prva leta uspešnejši. Med leti 2012 in 2015 so namreč različna sodišča presodila, da je kljub odpovedi pogodbe o financiranju iz leta 2012 ZZZS dolžan financirati Železniški zdravstveni dom, pa čeprav ta še vedno nima koncesije.

Po sprejemu splošnega dogovora za leto 2015 na vladi je ZZZS leta 2015 in znova leta 2016 skušal odpovedati pogodbo o financiranju Železniškemu zdravstvenemu domu, ki je znova odgovoril s tožbami. O zadnji tožbi, vloženi leta 2016, je sodišče odločilo ta mesec.

Glede na tokratno presojo Okrožnega sodišča v Ljubljani je ZZZS Železniškemu zdravstvenemu domu z 31. decembrom 2015 pogodbo odpovedal zakonito. "In sicer v delu, ki se nanaša na izvajanje in financiranje programov osnovne zdravstvene dejavnosti, ker Železniški zdravstveni dom ni v roku posredoval odločbe Mol o veljavni koncesiji," so za STA pojasnili na ZZZS.

Prva leta po razkritju, da je Železniški zdravstveni dom kot bela vrana v sistemu javnega zdravstva vsa leta prejemal javni denar brez koncesije, so bili napori različnih deležnikov za razrešitev zadeve bolj intenzivni. V zadnjih letih pa so ti napori potihnili. Na ministrstvu za zdravje so v začetku meseca za STA pojasnili, da "za zdaj ni bilo novih aktivnosti, ki bi bile v pristojnosti ministrstva za zdravje".

Na Molu pa so pojasnili, da so se njihovi predstavniki na temo statusne in premoženjske ureditve Železniškega zdravstvenega doma nazadnje udeležili dveh sestankov, ki ju je ministrstvo za javno upravo sklicalo junija in septembra lani. Takrat so tudi podali svoje predloge za rešitev problematike. "Ne glede na navedeno je po nam dostopnih informacijah stanje glede statusne in premoženjske ureditve Železniškega zdravstvenega doma še vedno nespremenjeno," so pojasnili na Molu.

Zdravstvene storitve pod vprašajem financiranja koristi okoli 28.500 zavarovanih oseb

Pod vprašajem tako ostaja financiranje ambulant splošne medicine, dispanzerja za ženske, ambulantne fizioterapije in zobozdravstvene dejavnosti za odrasle, pa tudi programa zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo.

Na Molu so pojasnili, da bo v primeru, da Železniški zdravstveni dom izgubi tokratni spor, skrb za uporabnike zdravstvenih storitev na primarni ravni prevzel Zdravstveni dom Ljubljana. Ta lahko po navedbah Mola prevzame tudi zainteresirane zaposlene in objekte, v katerih deluje Železniški zdravstveni dom. Druga možnost, ki jo še navajajo na Molu, pa je ukinitev zavoda Železniškega zdravstvenega doma s strani države in prenos dejavnosti, zainteresiranih zaposlenih ter infrastrukture na Mol oziroma Zdravstveni dom Ljubljana.

Glede na podatke, objavljene na spletnih straneh Železniškega zdravstvenega doma, ima Železniški zdravstveni dom ambulante primarne ravni v Ljubljani, Novi Gorici, na Jesenicah, v Postojni in Zidanem Mostu. V teh ambulantah ima po podatkih ZZZS izbranega osebnega zdravnika oz. zobozdravnika ali pa koristi storitve približno 28.500 zavarovanih oseb.

Po podatkih ZZZS so med leti 2012 in 2016 Železniškemu zdravstvenemu domu izplačali skoraj 5,7 milijona evrov javnega denarja, v prvi polovici lanskega leta še 560.000 evrov, za drugo polovico lanskega leta še nimajo končnih podatkov.