c S
Protikorupcijska novela primerna za nadaljnjo obravnavo 20.02.2018 16:08 Ljubljana, 20. februarja (STA) - DZ je s 40 glasovi za in 22 proti potrdil, da je predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog ustvarja pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes, navajajo v vladi.

Vladni predlog novele opredeljuje vrste in pravila postopkov pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ki bo kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami. Novela razširja obveznost poročanja o lobističnih stikih, obenem pa spreminja ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja. Prav tako natančno opredeljuje imenovanje članov KPK.

Predsednik KPK Boris Štefanec sicer z vladnim predlogom ni zadovoljen, saj da ne rešuje ključnih vprašanj za delovanje komisije. Po njegovem mnenju novela komisiji odvzema pristojnosti in onemogoča učinkovit boj proti korupciji. Na ministrstvu očitke zavračajo.

Poslanska razprava je sicer pokazala, da bo novela v drugem branju deležna številnih dopolnil. Kljub načelni podpori boju proti korupciji so skoraj vse poslanske skupine namreč izpostavljale tudi pomanjkljivosti predlaganih rešitev, med drugim na področju pristojnosti KPK, ureditve lobiranja in možnosti razrešitve senata komisije.