c S
Računsko sodišče ni zadovoljno s popravljalnimi ukrepi v Bolnišnici Topolšica 20.02.2018 15:50 Topolšica, 20. februarja (STA) - Računsko sodišče, ki je ugotovilo več nepravilnosti pri poslovanju Bolnišnice Topolšica v letu 2015, ni zadovoljno s popravljalnimi ukrepi pri plačah diplomiranih medicinskih sester, pri katerih se bolnišnica sklicuje na navodilo ministrstva za zdravje. Glede odprave nepravilnosti pri izplačilih nekdanjemu direktorju pa je sodišče delno zadovoljno.

Računsko sodišče je ob reviziji poslovanja Bolnišnice Topolšica v letu 2015, ko je bolnišnico vodil Leopold Rezar, bolnišnici zaradi ugotovljenih več nepravilnosti izreklo negativno mnenje in od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Tega je bolnišnica predložila v 90-dnevnem roku, v njem pa predstavila popravljalne ukrepe, s katerimi pa sodišče ni povsem zadovoljno.

Kot v porevizijskem poročilu navaja računsko sodišče, bolnišnica ni izkazala, da bi javnim uslužbencem - v tem primeru trem diplomiranim medicinskim sestram - pravilno določila in obračunala ter zahtevala vračilo neupravičeno izplačanih zneskov plač v skupni višini 9500 evrov.

Bolnišnica je namreč računskemu sodišču, kot že med izvajanjem revizije, navedla, da gre za plače diplomiranih medicinskih sester, ki so jim bila pri prevedbi plače ob prehodu na nov plačni sistem leta 2008 v skladu z navodili ministrstva za zdravje priznana vsa napredovanja, ki so jih dosegle kot višje medicinske sestre.

A računsko sodišče je ponovno opozorilo, da to navodilo ministrstva za zdravje - in s tem tudi ravnanje Bolnišnice Topolšica - ni v skladi z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zato je računsko sodišče izkazani popravljalni ukrep Bolnišnice Topolšica ocenilo kot nezadovoljiv.

V Bolnišnici Topolšica pa menijo, da gre za sistemsko vprašanje, ki ga je treba rešiti na ravni celotne države, zato je bolnišnica ministrstvo za zdravje ponovno zaprosila za stališče oz. navodila, vendar odgovora še ni prejela, je razvidno iz porevizijskega poročila, ki je objavljeno na spletnih straneh računskega sodišča.

Kot je STA dodatno pojasnil v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli, se ministrstvo doslej na to ni odzvalo, so pa na to po njegovih besedah opozorili tudi v drugih zdravstvenih zavodih. "Teh plačnih razmerij se ne da urediti zakonito. Če ugodiš računskemu sodišču, delaš v nasprotju z navodili ministrstva, ali obratno," je dejal Šorli.

Kot delno zadovoljiv pa je računsko sodišče ocenilo izkazani popravljalni ukrep bolnišnice glede ugotovljenih nepravilnosti pri izplačilih takratnemu direktorju Leopoldu Rezarju.

Bolnišnica Topolšica je v odzivnem poročilu navedla, da mu je lani konec leta dvakrat in še enkrat v začetku letošnjega leta poslala zahtevek za vračilo, in sicer ne le za leto 2015, temveč za celotno obdobje nepravilnega izplačevanja plač iz naslova nadurnega dela, ki ga je ugotovila v svojih evidencah. V zadnjem pozivu je navedla, da bo znesek, če ne bo vrnjen, sodno izterjala.

Računsko sodišče pa je v porevizijskem poročilu ocenilo, da bi lahko bolnišnica glede tega "izvedla bistveno več aktivnosti oziroma začela tudi druge potrebne postopke", zato je izkazani popravljalni ukrep ocenila kot delno zadovoljiv.

V zvezi s tem je Šorli pojasnil, da nekdanji direktor bolnišnice Rezar še ni vrnil zahtevanega zneska v neto vrednosti okoli 4000 evrov. Glede na to, da so mu postavili rok do konca januarja, je Šorli napovedal, da bodo sedaj pristopili k sodni izterjavi.

Računsko sodišče je sicer samo odzivno poročilo Bolnišnice Topolšica ocenilo kot verodostojno. A ker bolnišnica ni izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti, je po navedbah računskega sodišča kršila obveznost dobrega poslovanja.