c S
Celjska občina pripravlja projekte za evropsko sofinanciranje 20.02.2018 15:18 Celje, 20. februarja (STA) - Celjski mestni svetniki so na današnji seji obravnavali tudi poročilo o pripravi projektov občine za evropsko sofinanciranje. Kot je povedala vodja službe za evropske zadeve na celjski občini Saša Heath-Drugovič, je število projektov v finančni perspektivi 2014-2020 večje kot v prejšnji. Z razvojnimi projekti pa tlakujejo pot za prihodnost Celja.

Mehanizem celostnih teritorialnih naložb je po pojasnilih Heath-Drugovičeve namenjen prednostnim naložbam občine, med katere je celjska občina uvrstila energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti, trajnostno mobilnost in urbano prenovo. Celjska občina po zdajšnjih predvidevanjih iz omenjenega mehanizma pričakuje 25,6 milijona evrov.

Glede energetske prenove večstanovanjskih objektov je izpostavila energetsko prenovo stanovanj družbe Nepremičnine, ki je v lasti celjske občine. Gre za energetsko sanacijo večstanovanjskih objektov Ob gozdu 3 in Pohorski ulici 2 v Celju. Projekt se bo izvajal letos in naslednje leto, njegova vrednost znaša 300.000 evrov, občina pa se nadeja, da bo za njegovo izvedbo pridobila 126.000 evrov evropskih sredstev.

Prav tako občina načrtuje prenovo 26 stanovanj v večstanovanjskih objektih na različnih lokacijah v Celju. Prenovljenih bo 1250 kvadratnih metrov stanovanjskih površin, projekt pa bo potekal do leta 2019. Njegova vrednost je ocenjena na 608.000 evrov, od tega naj bi bilo 279.000 evrov sredstev iz različnih evropskih skladov.

Celjska občina se namerava lotiti tudi ureditve zgornjih dveh nadstropij z dvema medetažama in rekonstrukcije vhodnega dela stavbe na Gubčevi ulici. Zgradba bo primarno namenjena atraktivnemu znanstveno-industrijskemu parku z učnimi eksponati in eksperimenti, katerega vsebine bodo namenjene vsem generacijam.

Vrednost projekta, ki bo potekal letos in prihodnje leto, znaša 3,5 milijona evrov, iz EU pa bo celjska občina skušala pridobiti 2,4 milijona evrov.

Na območju Dečkovega naselja pa občina načrtuje izgradnjo stanovanjske soseske s šestimi bloki, v katerih bo 130 do 140 stanovanj, ter garažna hiša s pripadajočimi parkirnimi mesti. Projekt se bo izvajal od leta 2019 do leta 2021, njegova vrednost pa je ocenjena na 14,3 milijona evrov. Iz EU pa se občina nadeja pridobitvi 5,3 milijona evrov.

Trajnostna mobilnost v celjski občini zajema ureditev mreže kolesarskih povezav, ki bo uporabnikom omogočala varno, udobno in privlačno uporabo, hkrati pa se s spremljevalnimi ukrepi pozitivno vplivala na doseganje trajnostne mobilnosti.

S projektom bo urejenih 11 kilometrov manjkajočih površin za kolesarje znotraj celjskega mestnega jedra, 12 kilometrov kolesarskih povezav večjih sosesk z mestnim jedrom, 21 kilometrov kolesarskih tranzitnih povezav in povezav z zaledjem, 1,4 kilometra novih kolesarskih povezav, hortikulturne ureditve na posameznih odsekih, predstavitvene table o pomenu trajnostne mobilnosti, števci kolesarjev in servisna stojala.

Projekt se pripravlja za drugo fazo, potekal pa bo v letih 2019 in 2021. Vrednost projekta je ocenjena na 2,3 milijona evrov, od tega pa občina pričakuje 1,1 milijona evrov evropskih sredstev.

Celjska občina načrtuje tudi rekonstrukcijo in novogradnjo severne vezne ceste v dolžini 820 metrov in novogradnjo dveh krožišč s pripadajočo kolesarsko in peščevo infrastrukturo. Ta cesta je po oceni Heath-Drugovičeve ključnega pomena za doseganje trajnostne mobilnosti, zmanjševanje pritiska prometa proti centru Celja s povezovanjem sosednjih stanovanjskih sosesk z nakupovalnimi središči.

Izvedba projekta, ki je ocenjen na 1,8 milijona evrov, je predvidena v letih 2019 in 2021, občina pa pričakuje, da bo za njegovo izvedbo pridobila tudi 320.000 evrov sredstev EU.

Celjska občina bo spomladi kandidirala za nepovratne finančne spodbude Eko sklada, s katerimi bi želela kupiti 10 avtobusov za javni potniški promet. Predvideni so srednje veliki, nizkopodni mestni avtobusi z nizkimi emisijami na stisnjen zemeljski plin, ki bodo omogočali uporabo tudi potnikom z omejitvami gibanja. Ta projekt je občina ocenila na 1,3 milijona evrov, iz Eko sklada pa pričakuje 852.500 evrov.