c S
Sprememba uredbe o koncesninah Luke Koper v medresorskem usklajevanju 20.02.2018 11:27 Koper, 20. februarja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo je v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek spremenjene uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča. S spremembo uredbe želi doseči pravičnejši način delitve koncesijske dajatve za lokalne skupnosti, večji delež pa naj bi bil namenjen koprski občini, ki bi prejela 82 odstotkov koncesnine.

Sedanja delitev koncesijske dajatve temelji samo na površini kopenskega dela koprskega tovornega pristanišča, s spremembo pomorskega zakonika, ki je začel veljati konec julija, pa se postavljajo dodatni kriteriji za delitev koncesij, so zapisali na ministrstvu.

Doslej je 55 odstotkov koncesije, ki pripada lokalnima skupnostma, prejela koprska občina, ankaranska pa 45 odstotkov. S spremembo naj bi 18 odstotkov te dajatve prejela občina Ankaran, 82 odstotkov pa občina Koper.

Dajatev bi se po novem delila na podlagi treh enakovrednih meril, in sicer kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine, površine območja in števila prebivalcev posamezne občine.

Zakon je tudi določil namenskost porabe koncesijske dajatve, občini ju morata nameniti za vzpostavitev javne občinske infrastrukture in občinskih javnih služb, da se zaradi negativnih vplivov pristanišča izboljša kakovost življenja prebivalcev občine.

Koprski in ankaranski župan sta o spremembah že januarja govorila z infrastrukturnim ministrom Petrom Gašperšičem. Koprski župan Boris Popovič je bil s predlogom ministrstva zadovoljen, saj je bila dosedanja delitev zanje nesprejemljiva.

Nezadovoljen pa je bil župan ankaranske občine Gregor Strmčnik, ki meni, da bi bilo treba upoštevati tudi, kolikšno površino občina namenja za opravljanje te dejavnosti in izpostavil, da Ankaran eno tretjino površine namenja za območje državnega prostorskega načrta za pristanišče.