c S
DZ na zadnji dan redne seje o noveli protikorupcijskega zakona 20.02.2018 11:42 Ljubljana, 20. februarja (STA) - Poslanci se bodo zadnji dan redne seje lotili predloga novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagane spremembe po navedbah vlade ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo KPK oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes.

Vladna novela opredeljuje vrste in pravila postopkov pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ki bo kot kolegijski organ razbremenjena ukvarjanja z rutinskimi zadevami. Novela razširja obveznost poročanja o lobističnih stikih, obenem pa spreminja ureditev na področjih omejitve poslovanja, nasprotja interesov, nadzora nad premoženjskim stanjem in na področju ugotavljanja nesorazmernega povečanja premoženja.

Imenovanje članov KPK je v noveli natančno opredeljeno. Zdajšnji predsednik KPK Boris Štefanec sicer z vladnim predlogom ni zadovoljen, saj da ne rešuje ključnih vprašanj za delovanje komisije. Po njegovem mnenju novela KPK odvzema pristojnosti in onemogoča učinkovit boj proti korupciji. Priznava pa ji tudi dobro plat, saj da nudi ustrezno pravno podlago za pridobivanje podatkov iz javnih baz. Svoje stališče je Štefanec predstavil tudi poslanskim skupinam.

V okviru glasovanj bodo poslanci med drugim odločali o spremembah energetskega zakona, ki so zaradi uvajanja plačljive storitve primarne regulacije razburile del javnosti in politike. Ta je v tem videl dodatno finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj.

Obdravske občine pa je razburilo predlagano dopolnilo SMC, s katerim se bi znižale koncesnine, ki jih hidroelektrarne plačujejo občinam. V poslanski skupini SMC so besedilo dopolnila že nadomestili z novim, ki pojasnjuje, da novosti veljajo le za naložbe v nove hidroelektrarne z močjo nad desetimi megavati, za katere bodo investitorji koncesijsko pogodbo sklenili po uveljavitvi zakona.