c S
V Posavju projekt krepitve vključevanja mladih, žensk in ranljivih skupin 19.02.2018 13:14 Krško, 19. februarja (STA) - Mladinski center Krško, ki se je kot vodilni partner povezal s tremi sorodnimi širše posavskimi organizacijami, pripravlja območni projekt Rast(išče) sreče. Njegovi cilji so ustvarjanje kakovostnih zaposlitvenih priložnosti, krepitev pogojev za vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin ter krepitev zdravega življenjskega sloga.

Po podatkih, ki jih je krška Regionalna razvojna agencija Posavje posredovala STA, naj bi omenjeni projekt stal nekaj manj kot 200.000 evrov, z nekaj manj kot 150.000 evri evropske denarne podpore pa ga nameravajo izvesti do sredine poletja prihodnje leto.

Mladinski center Krško se je pri omenjenem podvigu povezal s sevniškim Družinskim inštitutom zaupanje, z Mladinskim društvom Bistrica ob Sotli in s Kulturno turistično rekreacijskim centrom Radeče.

Omenjena razvojna agencija je potrdila, da so se z omenjeno nalogo prijavili na lanski javni poziv za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje. Pristojni so ga že potrdili, zanj imajo vse pripravljeno in ga bodo začeli izvajati takoj po prejetju ustrezne pogodbe, so dodali.

Med projektnimi cilji so navedli enega polno zaposlenega še pet let po preteku projekta za delo z ranljivimi skupinami, otroki in mladostniki. Usposabljanja za mlade strokovnjake oz. mentorje, ki so še študenti ali absolventi, ali pa so že diplomirali in so brezposelni.

Okrepiti nameravajo sodelovanje partnerskih organizacij s področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, varnosti in zaposlovanja. Medsebojno sodelovanje pa osredotočiti na zapolnitev sistemskih vrzeli pri preventivnem delu z najbolj ranljivimi mladimi in pri njihovem socialnem vključevanju.

Ker so vlagatelji tudi nosilci Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Občini Krško, ki območno in širše združuje devet ustanov, ocenjujejo, da bodo po končanju projekta imeli dobro izhodišče za ohranjanje novo vzpostavljenih partnerstev in projektne dejavnosti.

Z okrepljenim sodelovanjem bodo vzpostavili nove celostne rešitve za izboljšanje življenja in aktiviranje ranljivih ciljnih skupin ter tako skušali spodbuditi njihovo samoodzivnost ter prispevati k njihovemu boljšemu življenju. Napovedali so še delavnice za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Omenjeni projekt je v okviru strategije lokalnega razvoja Regionalni razvojni agenciji Posavje kot vodilnemu partnerju Lokalne akcijske skupine Posavje nedavno potrdilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja evropski sklad za regionalni razvoj, je sporočila omenjena posavska razvojna agencija.