c S
Računsko sodišče stranki Solidarnost izreklo negativno mnenje 19.02.2018 13:09 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Računsko sodišče je pri reviziji pravilnosti poslovanja politične stranke Solidarnost, za pravično družbo v letu 2016 izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je namreč, da je neupravičeno prejela sredstva od SD, ki jih nato v 30 dneh od prejema ni nakazala v humanitarne namene.

Kot je ugotovilo računsko sodišče, je Solidarnost s SD v letu 2014 sklenila dogovor o skupnem nastopu na volitvah v državnem zboru leta 2014, kjer sta se dogovorili, da bodo njuni kandidati nastopili na kandidatni listi SD ter da si stranki v razmerju 85:15 delita sredstva iz državnega proračuna, ki ju prejmeta na podlagi zakona o političnih strankah.

Na podlagi dogovora in dopisa, ki sta ga stranki posredovali državnemu zboru, je ta od leta 2014 nakazoval del sredstev stranki Solidarnost. V letu 2016 ji je tako nakazal 6524,82 evra.

Že v reviziji pravilnosti poslovanja SD v letu 2014 je računsko sodišče ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za skupno listo obeh strank, temveč je SD vložila samostojno kandidaturo. V zakonu o volitvah v državni zbor je namreč določeno, da mora biti v primeru, da dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, iz imena liste razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank, navajajo na računskem sodišču.

Tudi Državna volilna komisija je v odgovoru potrdila, da je SD vložila kandidaturo kot samostojna predlagateljica. Stranka Solidarnost zato po ugotovitvah revizorjev ni bila upravičena do sredstev iz državnega proračuna, temveč je prejemala sredstva stranke SD, torej od druge pravne osebe zasebnega prava. Ker je po mnenju računskega sodišča sredstva prejela neupravičeno, bi jih morala nakazati v humanitarne namene, česar pa v 30 dneh ni storila.

Solidarnost mora 90 dneh po prejemu revizijskega poročila računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo.

V stranki so danes za STA povedali, da spoštujejo končno poročilo in da bodo v celoti izvršili popravljalne ukrepe, ki jih je naložilo računsko sodišče.

Glede navedb računskega sodišča, da sredstev niso prejemali zakonito, ker da je SD na volitvah nastopila s samostojno listo, pravijo, da je stranka sredstva iz državnega zbora prejemala na podlagi sporazuma o skupnem nastopu na volitvah, ki ga je nekdanji generalni sekretar stranke podpisal s SD. "Po našem mnenju smo torej sredstva prejemali zakonito, glede na volilni rezultat skupne liste," pravijo. Dodajajo, da so, preden so začeli prejemati sredstva, pridobili pisno pozitivno mnenje računskega sodišča.

Navajajo tudi, da je sodišče v reviziji poslovanja SD v letu 2014 že odločalo o isti materiji, a je "SD v takratni reviziji (ki je ugotovila še številne druge nepravilnosti pri poslovanju SD) izreklo zgolj mnenje s pridržkom, nas pa v enakem položaju kaznuje z negativnim mnenjem, kar za nas predstavlja uporabo dvojnih meril".