c S
ZOS pričakuje, da bo država za novosti zagotovila finančno kritje 19.02.2018 07:20 Ljubljana, 16. februarja (STA) - Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) ob pregledu zakonodaje, ki jo predlagatelji pospešeno vlagajo v sprejem državnemu zboru, ugotavlja, da praviloma skoraj vsi novi predlogi prinašajo nove finančne posledice za občinske proračune. Od vlade pričakujejo, da bo za vse novo določene finančne obveznosti zagotovila višjo povprečnino.

"V postopku sprejema, tako na vladi kot v državnem zboru, je veliko število zakonskih in podzakonskih predlogov aktov, ki neposredno ali posredno vplivajo na delovanje občin, kar poleg dodatnih nalog prinaša tudi finančne posledice. Za slednje žal ni zagotovljenih finančnih sredstev s strani države," so iz združenja sporočili po današnji seji predsedstva v Ljubljani.

Med drugim so razpravljali tudi o trenutnem stavkovnem valu v državi in vlado opozorili na dejstvo, da občine nimajo svojega predstavnika v stavkovni pogajalski skupini, imenovani s strani vlade.

Člani predsedstva ZOS so na prvi letošnji seji tudi sprejeli sklep o začasnem znižanju letne članarine. "Država ima do občin vsako leto bolj mačehovski odnos. Eden od rezultatov takega odnosa je tudi ta, da občine vsako leto prejmejo manj sredstev za izvajanje investicij in zakonsko določenih nalog. Da bi združenje občinam članicam, zaradi katerih je bilo tudi ustanovljeno, vsaj malo olajšalo poslovanje, je predsedstvo soglasno sprejelo sklep o začasnem občutnem znižanju letne članarine, in sicer v povprečju za 50 odstotkov," so sporočili.

ZOS s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je vanj vključenih 115 občin.