c S
Poslovni načrt Luke Koper bodo dopolnili po pripravi načrta za reševanje problematike IPS 19.02.2018 07:23 Koper, 16. februarja (STA) - Danes sprejet poslovni načrt Luke Koper za leto 2018 je začasen. Po izdelavi strategije za področje IPS, ki bo pripravljena do konca meseca, in njegovi obravnavi na nadzornem svetu bo uprava namreč pristopila k akcijskemu načrtu in nato k rebalansu poslovnega načrta. V tem letu Luka sicer predvideva nekaj več kot 200 novih zaposlitev.

Nadzorni svet Luke Koper je danes sprejela poslovni načrt za tekoče leto, ki na ravni skupine predvideva 228 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, 57 milijonov evrov dobička iz poslovanja ter 49 milijonov evrov čistega dobička.

Kot je po seji pojasnil prvi nadzornik Uroš Ilić, je temeljna razlike med načrtom sedanje uprave in načrtom Matićeve uprave, ki so ga nadzorniki zavrnili, ta, "da je ta uprava pripoznala, da je sistem IPS nezakonit". Sprejet poslovni načrt je sicer začasen. Do konca meseca bo uprava pripravila strategijo reševanja problematike zaposlovanja delavcev IPS, nadzorniki pa bodo strategijo obravnavali na izredni seji. Nato bo uprava lahko pristopila k akcijskemu načrtu, čemur bo sledil rebalans poslovnega načrta.

Strategija IPS je v grobem sicer pripravljena in bo predvidoma dokončana v dveh tednih. Daljši pripravi je botrovala vključitev tudi zunanjih deležnikov v njeno pripravo, a, kot je pojasnil Ilić, razumejo, "da gre za dolgoletni problem in da je celoviti rešitvi vredno nameniti nekaj dni več".

V skladu s poslovnim načrtom Luka sicer v tem letu predvideva skupno 203 nove zaposlitve. Po navedbah predsednika uprave Dimitrija Zadela so od teh določena mesta, ki so zdaj popolnjena s strani delavcev IPS. O točnih številkah in možnosti drugih oblik zaposlitve teh delavcev Zadel pred predstavitvijo strategije ni želel govoriti. Je pa potrdil, da so do zdaj prejeli dve tožbi s strani delavcev IPS.

Ilić je med drugim ocenil, da naložbe v infrastrukturo zaostajajo za načrti, a da prihaja do premikov pri pridobivanju potrebnih dovoljenj. Upravi je po Ilićevih besedah uspelo umiriti zadeve v družbi in dialog usmeriti v nov socialni sporazum. Kot je pojasnil, se je veljavnost prejšnjega socialnega sporazuma v nasprotju z nekaterimi informacijami iztekla že julija lani. Čeprav je po mesecu in pol prezgodaj za oceno dela, pa je Ilić pohvalil pristop nove uprave, ki da je vzpostavila konstruktiven dialog na vseh ravneh.

Nadzorni svet je z današnjim dnem za novega delavskega direktorja imenoval Vojka Rotarja. Kot je pojasnil Ilić, so se z dosedanjim delavskim direktorjem Stojan Čeparjem dogovorili za sporazumno prenehanje funkcije, pri čemer bo Čepar ostal v družbi na drugem delovnem mestu s področja zdravja in varstva pri delu.

Za Rotarja so glasovali vsi trije predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu, ostali člani pa so se glasovanja vzdržali. Po besedah Ilića, ki je Rotarjevo predstavitev ocenil kot "izredno pozitivno", ni šlo za pomisleke osebne narave, pač pa za sam postopek, saj nadzorni svet ni bil vključen v postopek za njegovo izbiro pri svetu delavcev.

Rotar je kot največjo težavo v Luki izpostavil pomanjkanje povratnih informacij med delavci in upravo, med svojimi prioritetami pa je navedel prenovo delovnih procesov, kjer vidi izzive na področju varstva pri delu. Želi si biti aktivno vključen v procese reševanja problematike IPS, ki naj se zastavijo dolgoročno, je še dejal novi delavski direktor.

Glede odškodninske tožbe nekdanjega predsednika uprave Gašparja Gašpar Mišiča je Ilić navedel, da tožbe še niso prejeli in da družba o tem za zdaj ne ve ničesar. Še enkrat je svoje mnenje, da po pravilih procesnega prava o isti zadevi ni mogoče ponovno odločati. Zadel je sicer potrdil, da se je z Gašpar Mišičem sestal, "nisva se pa pogajala v tistem trenutku".