c S
DUTB prodaja zemljišča za gradnjo stanovanj v Ljubljani 19.02.2018 07:23 Ljubljana, 17. februarja (STA) - DUTB je konec januarja objavila vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Rožni dolini in Podutiku v Ljubljani za gradnjo stanovanj. Zemljišča v Rožni dolini so naprodaj za skupno sedem milijonov evrov brez davka, zemljišče v Podutiku za 6,6 milijona evrov brez davka. Ponudbe zbirajo do konca marca.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v Rožni dolini prodaja kompleks 30 večinoma stavbnih zemljišč skupne površine 16.669 kvadratnih metrov. Izklicna cena je postavljena pri sedmih milijonih evrov brez davka. Interesenti lahko ponudbe oddajo do 30. marca do 12. ure, za resnost ponudbe pa morajo vplačati 200.000 evrov varščine.

V Podutiku je naprodaj zemljišče na območju nekdanjega kamnoloma, površine 44.511 kvadratnih metrov, namenjeno razvoju večstanovanjskih stavb. Izklicna cena je 6,6 milijona evrov brez davka. Ponudbe je treba oddati do 30. marca do 12. ure, varščina znaša 180.000 evrov.

DUTB je zemljišče kamnoloma pridobila iz stečaja družbe Cestno podjetje Ljubljana (CPL). Za ureditev območja kamnoloma Podutik sta leta 2009 CPL in družba Sago pripravila urbanistični natečaj. Kot je za torkovo izdajo časnika Dnevnik povedal arhitekt Aleksander Ostan, ki je s sodelavci zmagal na natečaju, je območje po višini in značaju razdeljeno na dva dela. V enem delu je predvidena blokovna gradnja, v drugem pa terasasta stanovanja z zelenim strešnim vrtom in notranjimi atriji. Različne ravni soseske naj bi povezovali javni prostori, med drugim park z vodno površino in balvani iz kamnoloma.

Kot so STA povedali v DUTB, je za obe zemljišči, v Rožni dolini in v Podutiku, treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, število stanovanj pa bo odvisno od projekta investitorja. Obe zemljišči imata dovoljen razmeroma visok faktor izrabe zemljišč - razmerje med bruto tlorisno površino objekta (brez kleti) in površino zemljišča, namenjenega gradnji. Pri zemljišču v Rožni dolini je ta faktor 1,6, pri zemljišču v Podutiku pa 1,8. Omenjena zmagovalna rešitev za gradnjo na območju kamnoloma Podutik je po navedbah DUTB v idejni zasnovi predvidela več kot 400 stanovanj.

DUTB ima v Podutiku še eno zemljišče za gradnjo stanovanj, pri katerem pa bo skušala čim več iztržiti s t.i projekti skupnih vlaganj, pri katerih bi DUTB vložila zemljišče, izbrani partner bi zgradil stanovanja, po prodaji pa bi si izkupiček razdelila.

Za to zemljišče je že sprejet podrobni občinski prostorski načrt. Na DUTB trenutno pripravljajo razpis za projekt skupnih vlaganj za prvo gradbeno fazo, ki predvideva približno 80 stanovanj. Predvidena je gradnja v treh fazah, skupno je predvidenih več kot 300 stanovanj.

Če za omenjeni zemljišči v Rožni dolini in v Podutiku ne bo primernih ponudb, so tudi tam možni projekti skupnih vlaganj. "Primarna naloga DUTB je premoženje prodati po najvišji možni vrednosti. Če ponudbe za omenjena zemljišča ne bodo v skladu z našimi pričakovanji, pa bomo preučili tudi možnost skupnih vlaganj," so dejali.