c S
Koroška lekarna s potrjenimi načrti do leta 2023 19.02.2018 07:27 Ravne na Koroškem, 18. februarja (STA) - Koroška lekarna, ki ima v regiji devet lekarn in dve podružnici, širi nabor storitev in načrtuje kadrovsko okrepitev. Trenutno ima 57 zaposlenih, do leta 2023 poleg nadomeščanja upokojitev načrtuje dodatne tri zaposlitve, da bo s tem zadostila kadrovskim normativom. Z dolgoročno strategijo razvoja lekarne je ta teden soglašal tudi svet županov.

Koroške občine so namreč soustanoviteljice Koroške lekarne, zato so se župani minuli teden na seji Sveta Koroške regije seznanili s predlogom Dolgoročne strategije razvoja Koroške lekarne 2017-2023 in z načrti soglašali.

Kot je ob tem pojasnila direktorica Koroške lekarne Irena Pušnik, so v dokumentu skušali zadostiti zakonodaji in hkrati upoštevati dosedanje izkušnje in delovanje v zadnjih 20 letih. Kot je poudarila, želi Koroška lekarna prebivalcem regije še naprej zagotavljati ustrezno dostopnost do zdravil in do novih svetovalnih storitev.

Novosti v lekarniški dejavnosti Koroške lekarne so med drugim nove svetovalne kognitivne storitve, pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled, osebna kartica zdravil in vključevanje lekarniške dejavnosti v promocijo zdravja. Za vse to Koroška lekarna potrebuje več strokovnega kadra in več kadra z dodatnimi znanji.

Trenutno je v Koroški lekarni 57 zaposlenih, od tega 31 magistrov farmacije in 14 farmacevtskih tehnikov. V obdobju do leta 2023 morajo v lekarni nadomestiti sedem načrtovanih upokojitev, dodatno pa v lekarni načrtujejo, da bodo zaposlili še dva magistra farmacije in enega farmacevtskega tehnika.

Podatki lekarne kažejo, da je v Sloveniji v letu 2016 magister farmacije oskrboval 1807 prebivalcev, magister farmacije v Koroški lekarni pa 2089 prebivalcev. Z dodatnimi zaposlitvami bi se Koroška lekarna približala slovenskemu povprečju, še vedno pa tudi Slovenija zaostaja za povprečje EU, ki je 1650 prebivalcev na enega magistra farmacije.

V Koroški lekarni je med drugim trenutno 11 magister farmacije, ki so usposobljene za svetovanje na področju homeopatije.

Sicer pa zakon o lekarniški dejavnosti predvideva v povprečju eno lekarno na 6000 prebivalcev, na Koroškem pa je trenutno ena lekarna na 5920 prebivalcev. To po pojasnilih Pušnikove pomeni, da širitve z novimi enotami ne bo, razen v primeru, da bo ministrstvo za zdravje v mrežo uvrstilo organizacijo lekarniške podružnice na Muti.

Lahko pa Koroška lekarna dostopnost do storitev in zdravil izboljša tudi tako, da v manjših enotah v prihodnje podaljša odpiralne čase, za kar pa ne bo dovolj zdaj predvideno petodstotno povečanje števila zaposlenih, ampak bo treba tudi na področju lekarniške dejavnosti na nacionalni ravni sprejeti normative. Če bodo ti višji od sedaj priznanih, bodo Koroške lekarne lahko zaposlile več kadra, kot ga predvideva zdaj potrjena dolgoročna strategija do leta 2023.

Po izvedeni prenovi več lekarn v zadnjih letih Koroška lekarna tudi v prihodnje načrtuje naložbe. Letos bodo na Ravnah preuredili poslovne prostore in nabavili avtomatizirano skladišče zdravil, vse lekarne pa bodo opremili z ustrezno programsko in strojno opremo za avtentifikacijo zdravil.

V letu 2020 načrtujejo ureditev prostorov lekarne v Dravogradu vključno z ureditvijo avtomatiziranega skladišča zdravil, v letu 2022 pa načrtujejo vlaganja v prostore v Slovenj Gradcu. Kot še napovedujejo Koroške lekarne, bo letos prenehal delovati njihov galenski laboratorij, saj ne izpolnjuje več pogojev delovanja po novem zakonu o lekarniški dejavnosti.

Na Koroškem je sicer daleč najstarejša lekarna v Slovenj Gradcu. Ustanovljena je bila že davnega leta 1706 z namenom, da se uredi lekarniška dejavnost v Mislinjski dolini. Zanimivo je, da ta lekarna že več kot 300 let svojo dejavnost opravlja v istih prostorih v središču Slovenj Gradca.