c S
Program Mladi junaki z mentorstvom za mlade nadarjene s socialnega roba 19.02.2018 07:27 Ljubljana, 18. februarja (STA) - V Sloveniji je letos zaživela iniciativa Mladi junaki, katere pobudnik je skupnost Global Shapers Community Ljubljana. Gre za mentorski in štipendijski program, ki mladim nadarjenim posameznikom iz depriviligiranega okolja omogoča odkrivanje in razvoj svojih študijskih in kariernih potencialov.

Mentorstvo izvajajo člani skupnosti Global Shapers Community Ljubljana v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste Polje in različnimi slovenskimi podjetji.

Zaenkrat imajo v program vključenih 15 mladih, starih od deset do 15 let, v prihodnje pa bi jih radi vključili še več. Vzporedno ustanavljajo tudi poseben sklad, v katerem zbirajo sredstva za štipendije za te otroke.

"V mentorskem programu mladim iz depriviligiranih družin nudimo zaupanje, pomoč, spodbudo in motivacijo preko obiskov slovenskih podjetij in s tem predstavljanja študijskih in kariernih možnosti, ki so na voljo v Sloveniji," je za STA povedala ena od idejnih vodij programa Barbara Matijašič.

Redne mesečne dogodke s podjetji nadgrajujejo zabavna športna in kulturno obarvana druženja, kjer se mladi preko sproščenih aktivnosti povezujejo s predstavniki uspešnih poslovnih zgodb.

Po besedah predsednice ZPM Ljubljana Moste Polje Anite Ogulin gre za nov korak v smeri ustvarjanja enakih možnosti za vse otroke, mlade in družine v Sloveniji. "V projektu Mladi junaki otroci prejemajo nepredstavljivo dragocene izkušnje, ki jim razblinjajo dosedanjo prikrajšanost in jih enačijo z vrstniki," je povedala, kot so sporočili iz pobude.

K iniciativi Mladi junaki so zaenkrat pristopila podjetja Medex, Hood Burger, Mič Styling, Woop!, Peskovnik, Escape room MindMaze Ljubljana in PULZ Ljubljana.

Global Shapers Community Ljubljana je začel delovati februarja 2015 in je del svetovnega združenja, ki deluje pod okriljem Svetovnega gospodarskega foruma s ciljem dejavnega vključevanja mlajših od 30 let v lokalno skupnost.