c S
Kompleksu BPT v Tržiču se obetajo lepši časi 19.02.2018 07:27 Tržič, 18. februarja (STA) - Kompleks nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice (BPT), ki je največjo degradirano industrijsko območje v tržiški občini in je v precejšnjem delu opuščen, bo že letos začel dobivati lepšo podobo. Občina je lani namreč odkupila del nepremičnin in se bo v prihodnjih mesecih lotila rušenja nekaterih objektov, ki niso spomeniško zaščiteni.

Kot je pojasnil tržiški župan Borut Sajovic, gre za kompleks, ki meri slabih pet hektarov in je večinsko v zasebni lasti ter je v večji meri opuščen že 15 let. Vendar pa kompleks vseeno ni prazen, v njem si kruh službi vsaj deset obrtnikov in vsako leto pride še kakšen nov, je povedal župan.

Ker si na občini želijo pospešiti revitalizacijo kompleksa, so lani odkupili 15 odstotkov površin. Občina je tako postala lastnica parkirišč, cest, dostopov in pa dela predilniškega parka skupaj z nekaterimi stavbami, ki niso spomeniško zaščitene. Prejšnji mesec je bilo že izvedeno tudi javno naročilo in v naslednjih dveh mesecih bi se lahko začelo rušenje objektov, ki niso spomeniško zaščiteni.

V kompleksu so namreč nekatere stavbe zaščitene, nekatere pa so bile kasneje dozidane in kazijo njegovo podobo. "Ko je bila pred stotimi leti narejena tovarna, je bila lepa, ampak narejena za 300 ljudi. Kasneje je v njej delalo kar 2300 ljudi, zato so bile v drugih obdobjih nujne dozidave," je pojasnil Sajovic.

Zadovoljen je, da je po letih borb s spomeniškim varstvom konservatorski načrt za območje sedaj že skoraj izdelan. Objekte so razdelili na nedotakljive oziroma na spomeniško zaščitene ter na tiste, ki jih lahko odstranijo. Tako se bo kompleks sčistil, občina pa se bo letos lotila tudi že obnove dostopne ceste.

"Načrti sedaj že postajajo dejanja," je izpostavil župan in dodal, da je občina, ki še čaka na dopolnjen konservatorski načrt, v postopku spremembe podrobnega prostorskega načrta za to območje. Prepričan je, da BPT čakajo lepši in boljši časi. "Že sedaj pa to ni hiša strahov, saj je v njej že kar nekaj dragocenih pridnih rok, vabimo pa še nove," pozval župan.

Občina želi na območju urediti javni mestni park, posodobiti obstoječe javno parkirišče in vzpostaviti javno cesto znotraj kompleksa. Postopoma bodo prenovili še komunalno infrastrukturo, po zunanjem obodu kompleksa pa je načrtovana izgradnja kolesarske in peš poti ter ostale javne infrastrukture.