c S
Pred svetom pokojninskega zavoda v novem mandatu najprej usklajevanje pokojnin 19.02.2018 09:19 Ljubljana, 19. februarja (STA) - Svet pokojninskega zavoda se bo danes sestal na ustanovni seji, s katero bo začel nov štiriletni mandat. Po potrditvi mandatov članom sveta pa jih bo že čakalo usklajevanje pokojnin, ki se bodo po napovedih zvišale za 2,2 odstotka. Nova višina, ki bo veljala že od januarja naprej, bo izplačana s februarskimi pokojninami konec meseca.

Februarska uskladitev pokojnin bo po skoraj desetih letih spet redna. Pokojninska reforma z začetkom veljavnosti v letu 2013 določa, da se uskladitev opravi pri izplačilu pokojnin za februar, in sicer za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

A pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, saj so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon in proračunski dokumenti.

Spomladi je napovedana še 1,1-odstotna uskladitev, ki pa bo izredna.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ima 27 članov, od katerih jih po sedem imenujejo sindikati, delodajalci in vlada, tri člane upokojenci, po enega pa invalidska organizacija za delovne invalide in po noveli pokojninskega zakona iz lanskega leta tudi Študentska organizacija Slovenije. Enega člana izvolijo delavci zavoda.