c S
DZ bo tretjo obravnavo predloga novele energetskega zakona nadaljeval v torek 15.02.2018 16:35 Ljubljana, 15. februarja (STA) - DZ je danes opravil drugo obravnavo vladnega predloga novele energetskega zakona, ob tretji obravnavi predloga sprememb pa je vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer na podlagi današnje razprave napovedala vložitev novih dopolnil. DZ bo s tretjo obravnavo predlaganih sprememb zakona nadaljeval v torek.

Največ prahu je v parlamentarni obravnavi dvigovalo uvajanje plačljive storitve primarne regulacije, ki je namenjena temu, da je v regulacijskem območju vsak trenutek zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo, tudi v primeru izpadov proizvodnih enot ali večjih porabnikov.

Primarno regulacijo bi s sprejetjem predlaganih sprememb izvajale tiste elektrarne, ki bodo izbrane na javnih razpisih sistemskega operaterja. Prav to najbolj skrbi okoljevarstvenike, saj menijo, da gre za dodatno finančno pomoč Termoelektrarni Šoštanj. To skrbi tudi člane opozicije in nekatere poslance koalicije.

Te navedbe so predstavniki infrastrukturnega ministrstva in energetike večkrat zavrnili. Infrastrukturni minister Peter Gašperšič je ovrgel navedbe, da gre za nov obvod za financiranje Teša. "Ne gre za nikakršno subvencijo, temveč nekaj, kar preprosto moramo urediti, tako kot imajo to urejene druge evropske države, saj v nasprotnem primeru lahko prihaja do težav," je dejal. Na ta način bo Eles lahko te storitve tudi naročal, to, kdo jih bo izvajal, pa bo odvisno od konkurence na trgu.

Predlog novele zakona določa, da se pred skupščinami elektrodistribucijskih podjetij, za katere je pristojen Slovenski državni holding, pridobi mnenje ministra, pristojnega za energijo, čeprav to ne bo zavezujoče.

Predlog določa izdajo in obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto za stavbe, v katerih se zadržuje večje število ljudi, podaljšanje veljavnosti pooblastil in licenc za neodvisne strokovnjake energetskih izkaznic in usposabljanje neodvisnih strokovnjakov.

Z novelo se bo tudi znižal prag za podeljevanje pomoči elektrarnam z obnovljivimi viri energije in samostojnimi proizvodnimi enotami za pridobivanje toplotne in električne energije v obliki zagotovljenega odkupa.

Veliko negodovanja je sprožilo tudi dopolnilo, predlagano s strani SMC, s katerim se bi znižale koncesnine, ki jih hidroelektrarne plačujejo občinam. "Zato je s strani občin in lokalnih skupnosti veliko opozoril, da bo zakon doživel veto, saj je spreminjanje koncesij za nazaj nedopustno," je v obravnavi opozoril Danijel Krivec (SDS).