c S
Šabeder kot ključni izziv mandata vidi sanacijo UKC Ljubljana 15.02.2018 14:57 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Novoimenovani generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Aleš Šabeder vidi sanacijo in uravnoteženo poslovanje UKC kot ključni izziv tega vodstva. Poleg tega so prioritete graditev zaupanja bolnikov, ureditev področja informatike ter učinkovitejša in boljša organizacija dela v UKC.

Cilji, ki si jih je postavilo novo vodstvo UKC Ljubljana, so varna in kakovostna obravnava, motiviranje in zadovoljstvo zaposlenih, nadaljnji strokovni razvoj, uravnoteženo poslovanje in upoštevanje zakonodaje, je povedal Šabeder na novinarski konferenci.

Glede sanacije je povedal, da se bodo danes sestali s sanacijskim odborom. Cilj je izboljšanje poslovanja zavoda, a sanacija ne bo v celoti izpeljana v letošnjem letu, je dodal.

Med nujnimi ukrepi so ureditev razmer na otroški kardiokirurgiji in intenzivni terapiji, priprava finančnega načrta in realizacija enkratnega dodatnega programa. Tega bodo letos začeli izvajati že v februarju, tako da Šabeder verjame, da ga lahko izpolnijo v celoti.

Ena od ključnih prioritet je po njegovih besedah priprava odgovora na revizijsko poročilo računskega sodišča glede kupovanja medicinskega materiala in opreme mimo pravil javnega naročanja v letih 2014 in 2015. Šabeder je ob tem dejal, da so takoj po objavi revizijskega poročila sprožili notranjo revizijo nad nakupi materiala v letih 2016 in 2017. "Negativni trend se je še poslabšal. To je eno večjih žarišč," je razkril in dodal, da je bilo denimo v lanskem letu preko javnih razpisov in naročil nakupljenih le 30 odstotkov materiala in opreme.

Šabeder je imel skupaj s predsednikom sveta UKC Jožetom Golobičem danes sestanek na računskem sodišču, namenjen je bil pojasnjevanju izsledkov računskega sodišča.

Po prvih ocenah je bilo poslovanje v UKC v lanskem letu še slabše kot leta 2016, ko je največja bolnišnica v državi beležila 25 milijona evrov minusa. Na vprašanje, kakšen je njegov cilj glede poslovanja UKC v letošnjem letu, pa je odgovoril, da so osnova izhodišča sanacijskega programa, ki predvidevajo uravnoteženo poslovanje v letu 2019, za letos pa izboljšanje poslovanja.

Na prihodkovni strani je po njegovih besedah največ možnosti za izboljšavo realizacije vseh programov ZZZS, saj UKC v prejšnjih obdobjih ni dosegal 100-odstotne realizacije, zaradi česar so imeli večmilijonske izpade prihodkov. Poleg tega pričakujejo 100-odstotno realizacijo enkratnega dodatnega programa, ki ga bodo začeli izvajati že ta ali prihodnji teden. Dodatne prihodke pričakujejo tudi iz tržne dejavnosti. Ključni vpliv na letošnje poslovanje na prihodkovni strani pa je dvig cen zdravstvenih storitev.

Na UKC po Šabedrovih navedbah pripravljajo načrt po posameznih ključnih odhodkovnih segmentih. Plače predstavljajo polovico odhodkov in so fiksni strošek. Tako niso predvideli večjih odpuščanj, ampak optimizacijo delovanja predvsem v podpornih službah.

Prav tako nameravajo zniževati stroške na področju nabave blaga, materiala in storitev. V prvi vrsti nameravajo slediti priporočilom računskega sodišča in povečati delež nabave preko javnih naročil.

Na vprašanje, ali načrtuje kakšne kadrovske menjave v ožji ekipi pomočnikov direktorja, je dejal, da s kolegi tesno sodeluje in je po mesecu in pol vodenja UKC zelo težko odgovoriti na to vprašanje.

Strokovna direktorica UKC Jadranka Buturović Ponikvar se je dotaknila urejanja razmer v otroški kardiologiji. Kot je dejala, so v zadnjem obdobju imenovali vodjo službe za kardiologijo na pediatrični kliniki, kar je postala Mirta Koželj. Po njenem mnenju bo to imenovanje prispevalo k stabilizaciji razmer. V programu otroške kirurgije je bilo lani operiranih 86 otrok, trenutno vse otroke operirajo češki kirurgi, ki so nenehno prisotni v UKC.

Urejajo tudi kadrovski primanjkljaj na kliničnem oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Urejanja medsebojnih odnosov v UKC, ki so se v preteklosti izkazali za posebej pereče, se lotevajo s pogovori, sestanki, dobro voljo in iskanjem rešitev, je dejala.

Po Šabedrovih navedbah se lahko na področju odnosov v relativno kratkem času veliko naredi z odkritim in javnim informiranjem. Izkazalo se je, da je bil eden ključnih problemov v preteklosti ta, da informacije niso tekle tako, kot bi morale, je dejal.