c S
DZ sprejel zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč 15.02.2018 14:17 Ljubljana, 15. februarja (STA) - DZ je danes sprejel zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture. Zakon je nujen za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, saj je bilo že ob prvem množičnem vrednotenju po ocenah infrastrukturnega ministrstva ugotovljeno, da potrebujemo pravilne podatke o nepremičninah v evidencah.

Ministrstvo je ob prvem množičnem vrednotenju nepremičnin ugotovilo velike težave pri zemljiščih, ki pripadajo javni železniški in javni cestni infrastrukturi, in sicer celo v taki meri, da v mnogih primerih iz podatkov v javnih nepremičninskih evidenc ni bilo mogoče ugotoviti, da določeno zemljišče pripada javni železniški ali javni cestni infrastrukturi.

Vlada je zato v okviru projekta nove sistemske obdavčitve nepremičnin leta 2016 naložila ministrstvu, naj zagotovi metodologijo evidentiranja dejanske rabe javne cestne in javne železniške infrastrukture.

Skladno z novim zakonom bodo morali biti podatki o javni železniški in javni cestni infrastrukturi evidentirani v evidenci in v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Podatki iz obeh evidenc bodo morali biti lokacijsko in vsebinsko usklajeni.

Zakon določa, da informacijske rešitve za vodenje evidence zagotavlja Direkcija RS za infrastrukturo, in sicer tako, da določi podatkovni model za vodenje evidence ter izmenjevalni format za posredovanje podatkov v evidenco. Ureja tudi varstvo pravic lastnikov zemljišč, ne nanaša pa se na urejanje premoženjsko pravnih razmerij v povezavi z zemljišči.