c S
DZ sprejel novelo zakona o javnih financah 15.02.2018 15:12 Ljubljana, 15. februarja (STA) - DZ je na današnji seji sprejel novelo zakona o javnih financah, s katero je vlada v nacionalno zakonodajo prenesla evropsko direktivo o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. S prenosom sicer zamuja že štiri leta, zaradi česar Evropska komisija toži Slovenijo, država pa mora v prihodnjih mesecih odgovoriti na tožbo.

Z danes sprejetimi spremembami so poslanci določili prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade. Novela namreč uvaja državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. Štiriletni program razvojnih politik bo vlada sprejemala vsako leto do konca novembra, vseboval pa bo prednostne naloge vlade, ki izhajajo iz strategije razvoja Slovenije.

"Do sedaj so se ti načrti oblikovali spomladi ob pripravi nacionalnega reformnega programa in programa stabilnosti, v okviru predlaganega postopka pa se čas priprave proračunskih dokumentov za naslednja štiri leta začne že jeseni, ko oktobra resorna ministrstva pripravijo prioritete s svojih področij," je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

Državni program razvojnih politik bo po njenih besedah postal ključni dokument, ki bo predstavljal osnovo za pripravo finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. Srednjeročna fiskalna strategija pa bo vsebovala vrsto elementov, ki bodo služile kot podlaga za ugotovitev ustreznosti konsolidacije javnih financ.

Pojasnila je še, da država s sprejetjem zakona zaradi tožbe ne bo imela velike materialne škode, saj bo še pravočasno odgovorila na tožbo.