c S
Predlog zakona za udeležbo delavcev pri dobičku 15.02.2018 13:42 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Levica je v parlamentarni postopek vložila predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Cilj je ureditev področja udeležbe delavcev pri dobičku oziroma finančne participacije, s čimer bi spodbudili čim večjo delitev dobička med delavce.

Poglavitne rešitve predloga zakona so glede na sedanjo ureditev, da družbe na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku lahko med zaposlene delijo bilančni dobiček ter da je udeležba v vseh osebnih družbah še naprej prostovoljna, v kapitalskih družbah pa v primeru delitve več kot 15 odstotkov bilančnega dobička obvezna.

Po predlogu bi bili v delitev dobička vključeni vsi delavci, poleg zaposlenih za nedoločen in določen čas tudi agencijski delavci, ohranil bi se tudi eno- oziroma triletni odlog izplačila kot pogoj za pridobitev davčnih olajšav zaradi dodatnih stimulativnih učinkov.

Kot je pojasnil vodja poslanske skupine Levica Luka Mesec, bi vsa podjetja, ki imajo več kot 20 zaposlenih, v primeru odločitve, da se lastnikom razdeli več kot 15 odstotkov končnega bilančnega dobička, 40 odstotkov razdeljene vrednosti delila z zaposlenimi. V zameno bi bila deležna davčnih olajšav pri dobičku. Po enem letu bi se jim priznala 70-odstotna oprostitev davka na dohodek pravnih oseb, po treh letih pa 100-odstotna.

V predlogu zakona je posebno poglavje o delavskem delničarstvu, kar po mnenju Levice meni pomembno obogatitev njegove vsebine in povečanje njegove uporabnosti glede razvoja tega področja.

Neposreden povod za vložitev novega zakona so kazalci zadnjih let. "Dobički podjetij v Sloveniji so se med letoma 2013 in 2016 povečali za 18-krat na 3,2 milijarde," je dejal Mesec. S tem zakonom pa bi bili vsi zaposleni, ki dobiček ustvarjajo, končno deležni sadov svojega dela, je dodal.

V Sloveniji se dobiček podjetij med delavce praktično ne deli, pa čeprav imamo zakon, ki naj bi to omogočal. "V tem predlogu gre za prenos praks drugih članic EU. Prav nobenega razloga ni, da preverjenih rešitev z dokazano pozitivnimi učinki ne bi uvedli tudi v naš pravni red ter tako omogočili pravičnejše razdeljevanje presežkov podjetij med vse zaposlene, ne pa zgolj njihovo stekanje k menedžmentu in lastnikom kapitala," je ocenil Mesec.