c S
Za sestavljene turistične produkte v prvem roku 4,6 milijona evrov 15.02.2018 08:28 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Na ministrstvu za gospodarstvo so v začetku februarja odločili o tem, kateri turistični projekti bodo prejeli finančna sredstva na prvem odpiranju prijav na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih (sestavljenih) produktov turističnega gospodarstva. Izbranih je 30 projektov, ki bodo prejeli 4,6 milijona evrov.

Od prijavljenih 83 projektov jih je 30 izpolnilo vse pogoje ter doseglo zahtevano število točk. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo jim je dodelilo skupno 4,57 milijona evrov sredstev, in sicer projektom iz vzhodne kohezijske regije 3,42 milijona in projektom iz zahodne kohezijske regije 1,15 milijona evrov. Izbrani prijavitelji imajo tri leta časa, da projekt realizirajo.

Ministrstvo bo sicer nove produkte sofinanciralo v višini do 70 odstotkov upravičenih stroškov. Pri tem velja pravilo de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000 evrov v katerem koli obdobju treh poslovnih let.

Posamični projekti so sicer pridobili od dobrih 54.000 evrov do skoraj maksimalnih 200.000 evrov, kaže poročilo gospodarskega ministrstva, objavljeno na spletni strani razpisa.

Med izbranimi projekti so Tasting Maribor - okusi Maribor skozi oči lokalnega prebivalstva (skoraj 120.000 evrov) mariborske picerije in špageterije La Cantina, Digitalni vodič okusov Slovenije - integracija ponudbe slovenske vinske krajine (170.000 evrov) limbuške družbe Lep storitve ter integralni turistični produkt Harley-Davidson in cabrio ture po Vzhodni Sloveniji (126.000 evrov) družbe SMTours.

Terme Paradiso so uspele s produktom Honey Paradise (dobrih 64.000 evrov), Terme Dobrna pa s programom za varno in odgovorno staranje (146.000 evrov). Podjetje JR iz Novega mesta je pridobilo 192.000 evrov za produkt Zelišča na vrtu, krožniku in postelji, kobariška Hiša Franko pa skoraj 200.000 evrov za produkt Visoko nad vsakdanom.

Glede podrobnosti prvega roka sicer na ministrstvu za gospodarstvo pojasnjujejo, da so do 25. septembra lani prejeli 83 vlog. Od tega jih je pogoje izpolnjevalo 44 - ostali prijavitelji so na primer imeli neporavnane obveznosti do države, so bili dolgoročno plačilno nesposobni ali pa njihova prijava ni bila skladna s predmetom razpisa, navaja poročilo.

"Še vedno je zaznati, da prijavitelji v zadostni meri ne proučijo razpisne dokumentacije ter že objavljenih odgovorov na vprašanja, zaradi česar so nato neustrezno pripravljene vloge," so opozorili. Med drugim na primer nekateri prijavitelji niso upoštevali, da morajo prijaviti integralni turistični produkt - torej sestavljeni produkt, kar v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo celotnega razpisa, sicer znaša dobrih osem milijonov evrov, od tega jih sedem milijonov prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj. Predvidena so še tri odpiranja - 5. marca in 10. septembra letos ter 11. marca prihodnje leto.

Za drugi rok je na razpolago v vzhodni kohezijski regiji 2,3 milijona in zahodni kohezijski regiji 1,22 milijona evrov, skupno torej nekaj več kot 3,5 milijona evrov.