c S
Na kratko iz gospodarstva 15.02.2018 07:27 Ljubljana, 14. februarja (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Uprava Unicredita je na spletnih straneh Ajpesa objavila sklic skupščine. Lastniki bodo 20. februarja odločali o predlogu, da se za člana nadzornega sveta imenuje Pasquale Giamboi, in sicer za obdobje od 20. februarja od 4. aprila 2020.

Tovarna olja Gea je objavila sporočilo o drugi korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je bila v torek. Člani nadzornega sveta so sprejeli sklep, da se predsedniku uprave Igorju Hustiću izplača enkratna nagrada. Osnova za izplačilo predstavljajo doseženi poslovni rezultati družbe.

Družba Cetis je objavila, da je od Kovinoplastike Lož prejela obvestilo, da je ta odsvojila 18.649 delnic Cetisa, kar predstavlja 9,3248 odstotka vseh delnic Cetisa. Po odsvojitvi Kovinoplastika Lož nima več v lasti nobene Cetisove delnice.

Družba Salus je objavila, da je v torek prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katero je sodišče družbi naložilo plačilo zneska v višini 508.534 evra skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ter povratno cesijo odstopljenih terjatev v zavarovanje, vse v korist tožnice Staše Marije Kastelic - Moja Lekarna - v stečaju. S sodbo je sodišče zavrnilo zahtevek tožnice, ki se je nanašal na plačilo odškodnine v višini 76.264 evrov s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je sporočilo, da je bil za danes sklican narok v zadevi Kompas Hoteli Bled, kjer je VZMD vložil predlog za sodni preizkus denarne odpravnine zaradi iztisnitve malih delničarjev, preklican, saj je okrožna sodnica Andreja Simsič imenovala poravnalni odbor. Njegov predsednik Aleš Berk je že prevzel spis, s strani odvetnika VZMD Klemna Veršiča pa prejel pismo, v katerem ga je ta seznanil z okoliščino, da je sodišče predlagatelja VZMD doslej pozabilo obveščati o opravljenih procesnih dejanjih.

Finančna družba Modra linija holding iz Kopra je objavila mesečno poročilo za januar. Deset največjih naložb družbe so delnice družb PSP Modra linija - delniški sklad razvitih trgov, PFCI, Primorski skladi, Trgo ABC, Elektro Ljubljana, KDD, Marmor, FP, Vestigium Adriatic in Telekom Slovenija.

Družba Sivent je objavila mesečno poročilo o sestavi sredstev in največjih posamičnih naložbah. Na 31. januar so naložbe v netržne vrednostne papirje predstavljale 88,60 odstotka vseh sredstev, likvidna sredstva z rokom dospelosti do šest mesecev 1,73 odstotka, preostalih sredstev pa je bilo za 9,67 odstotka. V Gostinsko podjetje Ljubljana je družba vložila 88,60 odstotka vseh sredstev.

Družba Vipa Holding v likvidaciji je objavila, da je mesečno poročilo po stanju na dan 31. januarja objavljeno na njihovi spletni strani.