c S
Pred poslanci predlog novele energetskega zakona 15.02.2018 07:34 Ljubljana, 15. februarja (STA) - Poslanci bodo v nadaljevanju februarske seje DZ danes obravnavali vladni predlog novele energetskega zakona, ki je med okoljevarstveniki in v opoziciji sprožil očitke, da gre za vnovičen poskus finančne pomoči Termoelektrarni Šoštanj (Teš). V zakonodajo namreč prenaša plačljivo primarno regulacijo, ki jo morajo elektrarne že sedaj izvajati.

Vlada s predlagano novelo energetskega zakona določa pravne podlage za bolj jasne določitve obveznosti za udeležence na energetskem trgu in odpravlja nekatere nedoslednosti. Zakon usklajuje z dvema evropskima ureditvama, prenaša upravljanje dela 110-kilovoltnega omrežja na Eles in uvaja obveznost namestitve energetske izkaznice na dodatne stavbe.

Največ prahu pa dviguje uvajanje plačljive storitev primarne regulacije, ki je namenjena temu, da je v regulacijskem območju vsak trenutek zagotovljeno ravnotežje med proizvodnjo in porabo, tudi v primeru izpadov proizvodnih enot ali večjih porabnikov. Primarno regulacijo bodo izvajale tiste elektrarne, ki bodo izbrane na javnih razpisih sistemskega operaterja. Prav to najbolj skrbi okoljevarstvenike, saj menijo, da gre za dodatno finančno pomoč Tešu.

Poslanci bodo danes po skrajšanem postopku obravnavali tudi predlog novele zakona o javnih financah, s katero se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska direktiva o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Cilj novele je določiti tudi prve korake za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade.

V ta namen predlog novele zakona o javnih financah uvaja državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. Štiriletni program razvojnih politik bo vlada sprejemala vsako leto do konca novembra, vseboval pa bo prednostne naloge vlade, ki izhajajo iz strategije razvoja Slovenije.